Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
181 00.23.H54.2018.11.29.037 HOÀNG THỊ CHÂM, thôn Thượng, Xã An Tràng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/11/2018 03/12/2018 Đã trả kết quả
182 00.23.H54.2018.11.30.002 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN HUY HÓA (BÙI TRỌNG THÍNH, Tân Thái, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
183 00.23.H54.2018.11.30.034 NGUYỄN VĂN THẮM, PHẠM THỊ NGÁT, An Ấp, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2018 08/01/2019 Đã trả kết quả
184 00.23.H54.2018.12.03.013 VŨ THỊ NHƯỜNG, thôn An Mỹ, Xã An Dục, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 03/12/2018 04/12/2018 Đã trả kết quả
185 00.23.H54.2018.12.04.012 VŨ THỊ ĐÀO, Thôn Quan Đình Nam, Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/12/2018 05/12/2018 Đã trả kết quả
186 201918992621040028 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. HOÀNG HUY CẬN Sở Y tế 04/01/2019 31/01/2019 Thụ lý xong
187 201918992656034349 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với giấy chứng nhận có thời hạn) Vũ Minh Hải Sở Y tế 16/01/2019 19/02/2019 Đã trả kết quả
188 201918992686015715 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. PHẠM THỊ NHUNG ( K THU PHÍ ) Sở Y tế 15/02/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
189 201918992718021738 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Nguyễn Thị Ngân Sở Y tế 20/03/2019 16/04/2019 Đã trả kết quả
190 201918992750075808 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN Sở Y tế 01/04/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
191 201918992783040156 Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. CÔNG TY CP DP THÁI SƠN S - H ( K THU PHÍ ) Sở Y tế 17/04/2019 17/05/2019 Đã trả kết quả
192 201918992813035058 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Nguyễn Xuân Đam Sở Y tế 26/04/2019 28/05/2019 Đã trả kết quả
193 201918992844040521 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt Đoàn Ngọc Trung Sở Y tế 16/05/2019 12/06/2019 Đã trả kết quả
194 201918992877080442 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ ĐOÀN THỊ CHIÊN Sở Y tế 29/05/2019 18/06/2019 Đã trả kết quả
195 201918992909030754 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ NGUYỄN THỊ NỤ Sở Y tế 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả