Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
166 00.23.H54.2018.10.24.050. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN ĐƯỞNG(thôn Cam Mỹ xã An Ấp), Thôn Cam Mỹ xã An Ấp, Xã An Ấp, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0974711755 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
167 00.23.H54.2018.10.24.066. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh BÙI TRỌNG HƯỞNG(Thôn An Lạc, xã An Vinh), Thôn An Lạc 1 , Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, 0936955449 UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/10/2018 29/10/2018 Đã trả kết quả
168 00.23.H54.2018.10.25.007. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN QUYỀN (4 trường hợp) Nguyễn Thị Dung, THôn An Ký Đông, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình UBND Huyện Quỳnh Phụ 25/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
169 201917591297041955 Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công Dự án Nhà máy sản xuất sợi và khăn bông XNK - Công ty TNHH XNK OYATO Công ty TNHH XNK OYATO Sở Xây dựng 28/06/2019 25/07/2019 Đã trả kết quả
170 201917591331032330 Thẩm định thiết kế cơ sở Dự án phát triển nhà ở khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái mThuyj, Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan- Liên danh công ty CPSX XNK Phú Hưng-Công ty CP Lam Sơn Trần Bá Tuần-Liên danh công ty CPSX XNK Phú Hưng-Công ty CP Lam Sơn Sở Xây dựng 29/07/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
171 201917591363020436 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Công trình Cải tạo một số phòng làm việc của Sở TT-TT cũ thành phòng làm việc của Cục quản lý thị trường tỉnh Thái Bình Cục quản lý thị trường Thái Bình Sở Xây dựng 06/09/2019 02/10/2019 Thụ lý xong
172 201917591395021650 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ thuộc trụ sở Sở XD Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình Sở Xây dựng 20/09/2019 16/10/2019 Thụ lý xong
173 20191789394035242 Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến - Họ giáo Đồng Tâm, xã An Đồng, Quỳnh Phụ Họ giáo Đồng Tâm, xã An Đồng, Quỳnh Phụ Sở Xây dựng 15/01/2019 30/01/2019 Đã trả kết quả
174 20191789427031250 Cấp Giấy phép xây dựng công trình Chùa Bắc Hưng, xã Phúc THành UBND xã Phúc Thành Sở Xây dựng 17/05/2019 03/06/2019 Đã trả kết quả
175 20191789463095939 Cấp Giấy phép xây dựng công trình- Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông vận tải số 1 Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông vận tải số 1 Sở Xây dựng 12/09/2019 27/09/2019 Thụ lý xong
176 201917901305033948 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát xây dựng công trình Giao thông đường bộ Nguyễn Xuân Tự-151874887-Công ty CP Quản lý đường bộ Thái Bình Sở Xây dựng 26/02/2019 02/05/2019 Đã trả kết quả
177 20192221910545034034 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Thị Nguyệt UBND Huyện Hưng Hà 09/04/2019 16/05/2019 Đã trả kết quả
178 20192221910577032844 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Hoàng Thị Hạnh UBND Huyện Hưng Hà 11/04/2019 20/05/2019 Thụ lý xong
179 20192221910610084435 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Lưu Quốc Hội (Doan) UBND Huyện Hưng Hà 16/04/2019 13/05/2019 Thụ lý xong
180 20192221910642091620 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Phạm Thị Thúy Sinh UBND Huyện Hưng Hà 18/04/2019 24/05/2019 Thụ lý xong