Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
151 20192221911324073807 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Bùi Văn Vinh (BÍch) UBND Huyện Hưng Hà 05/06/2019 08/07/2019 Đã trả kết quả
152 20192221911355102216 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Dương (Dũng) UBND Huyện Hưng Hà 07/06/2019 20/06/2019 Đã trả kết quả
153 20192221911386033808 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Hữu Thuấn (Thoa) UBND Huyện Hưng Hà 11/06/2019 12/07/2019 Đã trả kết quả
154 2019272272021033941 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Trung Khả- Nguyễn XUân Khá UBND Huyện Vũ Thư 08/01/2019 14/02/2019 Thụ lý xong
155 2019272272053030336 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lưu Đình Điển UBND Huyện Vũ Thư 11/01/2019 20/02/2019 Thụ lý xong
156 2019272272086034715 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lại Thị Man UBND Huyện Vũ Thư 15/01/2019 14/03/2019 Đã trả kết quả
157 2019272272118103029 Đăng ký biến động Bùi Xuân Tiệp UBND Huyện Vũ Thư 18/01/2019 11/02/2019 Thụ lý xong
158 2019272272150083108 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Nếp UBND Huyện Vũ Thư 24/01/2019 05/03/2019 Đã trả kết quả
159 2019272272182023058 Đăng ký biến động Mai Thị Quý UBND Huyện Vũ Thư 29/01/2019 19/02/2019 Dừng bổ sung
160 2019272272214084824 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Linh Điệp- Trần Khắc Căn UBND Huyện Vũ Thư 12/02/2019 13/03/2019 Đã trả kết quả
161 2019272272246041624 Đăng ký giao dịch bảo đảm Bùi Công Trường UBND Huyện Vũ Thư 08/08/2019 09/08/2019 Đang thụ lý
162 201927228368080235 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Trường Nam (4 bộ) UBND Huyện Vũ Thư 31/01/2019 12/03/2019 Đã trả kết quả
163 2019286211013938 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Công ty Cổ phần Vinafrit Ban Quản lý Khu KT và các KCN 25/01/2019 13/02/2019 Đã trả kết quả
164 20196949781022848 Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất nhưng còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng NGUYỄN THẮNG CƠ Sở Giao thông Vận tải 17/01/2019 18/03/2019 Thụ lý xong
165 20196949812021743 Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp GIANG VĂN HUYỀN Sở Giao thông Vận tải 18/01/2019 25/01/2019 Thụ lý xong