Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
151 00.20.H54.2018.10.18.009 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM VĂN THÀNH, Thôn Phong Lôi Đông, Xã Đông Hợp, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0936379656 UBND Huyện Đông Hưng 18/10/2018 01/11/2018 Đã trả kết quả
152 00.20.H54.2018.10.24.008 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. VŨ HỒNG ÂN, Thôn Kim Bôi, Xã Hoa Lư, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0978524289 UBND Huyện Đông Hưng 24/10/2018 07/11/2018 Đã trả kết quả
153 00.20.H54.2018.10.29.002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. PHẠM ĐÌNH NÂNG, Thôn Bắc, Xã Đông Sơn, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình, 0987626858 UBND Huyện Đông Hưng 29/10/2018 12/11/2018 Đã trả kết quả
154 2019142128063103645 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam QUÁCH TÙNG LÂM Sở Tư pháp 26/08/2019 16/09/2019 Đã trả kết quả
155 2019142128095085436 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG TRƯỜNG GIANG Sở Tư pháp 27/08/2019 17/09/2019 Đã trả kết quả
156 2019142128127073038 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VIẾT CƯỜNG Sở Tư pháp 28/08/2019 18/09/2019 Thụ lý xong
157 2019142128160023430 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN HIẾN Sở Tư pháp 28/08/2019 18/09/2019 Dừng bổ sung
158 2019142128192025939 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN THƯƠNG Sở Tư pháp 29/08/2019 19/09/2019 Đã trả kết quả
159 2019142128223025841 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ HUYỀN TRANG Sở Tư pháp 30/08/2019 20/09/2019 Đã trả kết quả
160 2019142128255085042 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN ĐẠI Sở Tư pháp 03/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
161 2019142128290031428 CẤP LLTP ĐẶNG THỊ TRÂM Sở Tư pháp 03/09/2019 23/09/2019 Đã trả kết quả
162 2019142128321014708 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ QUỐC DUY Sở Tư pháp 04/09/2019 24/09/2019 Dừng bổ sung
163 2019142128353021341 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ THỊ THOAN Sở Tư pháp 05/09/2019 25/09/2019 Thụ lý xong
164 2019142128386035925 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THANH HƯỞNG Sở Tư pháp 04/09/2019 24/09/2019 Đã trả kết quả
165 2019142128418021657 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN VIỆT TRINH Sở Tư pháp 06/09/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả