Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
136 00.22.H54.2018.10.25.019 Đăng ký giao dịch bảo đảm NGUYỄN VĂN HÙNG NGUYỄN THỊ THẢO 961/395,1/22 - CP106556, Thượng Phúc, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình, 0839601555 UBND Huyện Kiến Xương 25/10/2018 26/10/2018 Đã trả kết quả
137 2019142125560025919 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền PHẠM THỊ PHƯƠNG HOA Sở Tư pháp 03/06/2019 21/06/2019 Đã trả kết quả
138 2019142125592101759 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THỊ THÚY Sở Tư pháp 04/06/2019 17/06/2019 Đã trả kết quả
139 2019142125625075543 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LƯU THỊ HUỆ Sở Tư pháp 05/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
140 2019142125656103702 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN DUY THÀNH Sở Tư pháp 05/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
141 2019142125690075209 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀO CÔNG HIỆU Sở Tư pháp 07/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
142 2019142125721040745 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THANH TÙNG Sở Tư pháp 07/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
143 2019142125752112452 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ XUÂN Sở Tư pháp 10/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả
144 2019142125785092317 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN MẠNH HÙNG Sở Tư pháp 11/06/2019 01/07/2019 Thụ lý xong
145 2019142125817082613 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN XUÂN DŨNG Sở Tư pháp 12/06/2019 02/07/2019 Đã trả kết quả
146 2019142125848025448 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN NGỌC TÂM Sở Tư pháp 12/06/2019 25/06/2019 Đã trả kết quả
147 2019142125881080204 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam UÔNG SỸ DUẨN Sở Tư pháp 14/06/2019 04/07/2019 Đã trả kết quả
148 2019142125913111541 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ VĂN KHANH Sở Tư pháp 14/06/2019 27/06/2019 Đã trả kết quả
149 2019142125944093727 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ HUYỀN Sở Tư pháp 17/06/2019 05/07/2019 Đã trả kết quả
150 20192221911852083623 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Hải Đăng (Huyền) UBND Huyện Hưng Hà 23/07/2019 05/08/2019 Đã trả kết quả