Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
136 201918233368023259 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRẦN THỊ NGỌC ÁNH Sở Y tế 17/07/2019 13/08/2019 Đã trả kết quả
137 201918233400023748 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế VŨ THỊ NHẬT LỆ Sở Y tế 02/08/2019 29/08/2019 Đã trả kết quả
138 201918233432080858 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN THỊ LINH Sở Y tế 19/08/2019 16/09/2019 Đã trả kết quả
139 201918233466101144 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế PHÒNG KHÁM CK YHCT HOÀNG HẢI ĐƯỜNG Sở Y tế 29/08/2019 10/10/2019 Thụ lý xong
140 201918233498024010 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế NGUYỄN THỊ HẠNH Sở Y tế 13/09/2019 10/10/2019 Đã trả kết quả
141 201918233530030215 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế TRẦN THỊ HUẾ Sở Y tế 26/09/2019 23/10/2019 Thụ lý xong
142 2019182426090520 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ĐỨC Sở Y tế 03/09/2019 27/09/2019 Thụ lý xong
143 20192221911997092715 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Dương (Hải) UBND Huyện Hưng Hà 06/08/2019 19/08/2019 Đã trả kết quả
144 20192221912029095405 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Công Yêu (Toan) UBND Huyện Hưng Hà 08/08/2019 21/08/2019 Đã trả kết quả
145 20192221912060034506 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đặng Ngọc Lượng (Ngân) UBND Huyện Hưng Hà 09/08/2019 22/09/2019 Đã trả kết quả
146 20192221912093100125 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Trần Thị Tới UBND Huyện Hưng Hà 13/08/2019 26/09/2019 Đã trả kết quả
147 20192221912125103014 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lương Văn San (Bình) UBND Huyện Hưng Hà 16/08/2019 01/10/2019 Đã trả kết quả
148 20192221912157014804 Trường hợp 6: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá Nguyễn Văn Đễ (Nguyệt) UBND Huyện Hưng Hà 20/08/2019 03/10/2019 Đã trả kết quả
149 2019757989101814 Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây xanh tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy của Hộ kinh doanh Phạm Bá Duy. Hộ kinh doanh Phạm Bá Duy Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/02/2019 12/03/2019 Thụ lý xong
150 20197731081022451 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)CÔNG TY TNHH MAY VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ CƯỜNG NGUYỄN THỊ LANH Sở Kế hoạch và Đầu tư 16/01/2019 21/01/2019 Thụ lý xong