Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019142121436085535 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ TIẾN LẬP Sở Tư pháp 09/01/2019 29/01/2019 Đã trả kết quả
2 2019142121469083607 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI XUÂN ĐẠI Sở Tư pháp 10/01/2019 30/01/2019 Đã trả kết quả
3 2019142121501103541 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM ĐÌNH XÃ Sở Tư pháp 11/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả
4 2019142121533085919 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI CÔNG GIANG Sở Tư pháp 14/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả
5 2019142121565082003 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ NGA Sở Tư pháp 15/01/2019 28/01/2019 Đã trả kết quả
6 2019142121596025607 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN TUYẾN Sở Tư pháp 15/01/2019 11/02/2019 Đã trả kết quả
7 2019142121629093248 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN CÔNG Sở Tư pháp 16/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
8 2019142121661021731 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN TIẾN DŨNG Sở Tư pháp 16/01/2019 12/02/2019 Đã trả kết quả
9 2019142121692014613 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ MINH TOÁN Sở Tư pháp 17/01/2019 13/02/2019 Đã trả kết quả
10 2019142121725021439 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ THÙY NINH Sở Tư pháp 18/01/2019 31/01/2019 Đã trả kết quả
11 2019142121757015159 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ THU Sở Tư pháp 21/01/2019 01/02/2019 Đã trả kết quả
12 2019142121789091451 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ ĐỨC TIẾN Sở Tư pháp 22/01/2019 11/02/2019 Đã trả kết quả
13 2019142121821012953 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM ĐỨC HẢI Sở Tư pháp 22/01/2019 18/02/2019 Đã trả kết quả
14 20192221910365031223 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Bùi Thị Luyến UBND Huyện Hưng Hà 26/03/2019 26/04/2019 Đã trả kết quả
15 20192221910397095722 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Văn Thoại UBND Huyện Hưng Hà 28/03/2019 10/04/2019 Đã trả kết quả