Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20192221910148104356 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Mai Bắc Đẩu (Hạnh) UBND Huyện Hưng Hà 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
2 20192221910149105033 Trường hợp 2: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trường hợp không đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Phạm Văn Hồng (Hà) UBND Huyện Hưng Hà 06/03/2019 08/04/2019 Đã trả kết quả
3 20192221910150021121 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Đình Tuyền UBND Huyện Hưng Hà 06/03/2019 19/03/2019 Đã trả kết quả
4 201913151565073737 Điều chỉnh, bổ sung mục đích sử dụng đất và bổ sung tài sản tại Thành phố Thái Bình Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái Sở Tài nguyên và Môi trường 02/08/2019 29/08/2019 Thụ lý xong
5 201913151566105057 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phú Xuân, tp Thái Bình Công ty Cổ phần đầu tư xnk Thăng Long Sở Tài nguyên và Môi trường 09/08/2019 03/09/2019 Dừng bổ sung
6 201913151567105440 Thủ tục kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung trước bạ tại Đông Hưng Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Sông Diêm Sở Tài nguyên và Môi trường 09/08/2019 19/08/2019 Đang thụ lý
7 201913151568014923 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản (bổ sung tài sản) tại Quỳnh Phụ, Thái Bình Công ty cổ phần may Hà Thành Sở Tài nguyên và Môi trường 09/08/2019 06/09/2019 Thụ lý xong
8 2019212235388114548 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Văn Biên UBND Huyện Đông Hưng 23/12/2019 03/01/2020 Thụ lý xong
9 2019212235389114634 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cao Hồng Hiệp UBND Huyện Đông Hưng 23/12/2019 03/01/2020 Thụ lý xong
10 2019212235390114758 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàng Đức Quân UBND Huyện Đông Hưng 23/12/2019 03/01/2020 Thụ lý xong
11 2019221724920091145 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội BÙI THỊ TĂNG UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
12 2019221724921091315 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN THỊ THẤM UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
13 2019221724922091358 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN THỊ NỮ UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
14 2019221724923091434 Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội VŨ THỊ CHIỀU UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 24/06/2019 Đã trả kết quả
15 2019221724924091742 Đề nghị điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng NGUYỄN THỊ MƠ UBND Huyện Hưng Hà 20/06/2019 28/06/2019 Đã trả kết quả