Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20196567507092048 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Lê Xuân Toản ( Đổi E) Sở Giao thông Vận tải 23/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong