Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019201062308021629 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án : Xây dựng, cải tạo vỉa hè đường Trần Thái Tông, và một số tuyến phố thành phố Thái Bình Vũ Mạnh Quyết UBND Thành phố Thái Bình 25/03/2019 26/04/2019 Thụ lý xong