Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019201062307030046 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 7, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình nguyễn minh quang UBND Thành phố Thái Bình 22/03/2019 25/04/2019 Thụ lý xong