Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 2019201062305033902 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án Kè sông 3-2 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đồng Lôi và khu đất còn lại của quy hoạch khu tái cư Đồng Lôi nguyễn minh quang UBND Thành phố Thái Bình 04/03/2019 05/04/2019 Thụ lý xong