Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20182614741023338 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Nguyễn Thị Diệu Thúy UBND Huyện Thái Thụy 14/12/2018 25/12/2018 Thụ lý xong