Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201817901241105250 Cấp mới; cấp lại do chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III: THiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD, CN, HTKT; Khảo sát địa hình; Giám sát công trình DD, CN Công ty Cổ phần TVTK v và Đầu tư xây dựng Việt TÍn Sở Xây dựng 23/11/2018 28/12/2018 Thụ lý xong