Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20181152892102411 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Hà Văn Nên (TB.90179.TS) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/12/2018 28/12/2018 Thụ lý xong
2 20181276522031612 Thẩm tra quyết toán sữa chữa nhà để xe, mái chống nóng, nhà quản lý trông coi xe Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sở Tài chính 21/11/2018 03/01/2019 Thụ lý xong
3 20181313962034239 Cho thuê đất tại xã Tân Lập, Vũ Thư Bưu điện tỉnh Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 03/12/2018 01/01/2019 Thụ lý xong
4 20181313987085140 Thuê đất tại CCN Vũ Ninh để xây dựng nhà máy kéo sợi OE Công ty TNHH Logitex Sở Tài nguyên và Môi trường 25/12/2018 15/01/2019 Thụ lý xong
5 201813151261103838 Cấp tài sản trên đất tại KCN Phúc Khánh Công ty TNHH Giấy Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 12/12/2018 10/01/2019 Thụ lý xong
6 201813151274042849 Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính (có đối trừ) Công ty TNHH sản xuất và đầu tư xây dựng Thanh Quang Sở Tài nguyên và Môi trường 24/12/2018 10/01/2019 Thụ lý xong
7 201813151279033127 Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hồng Nhung Sở Tài nguyên và Môi trường 26/12/2018 21/01/2019 Thụ lý xong
8 2018142120899084312 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH VĂN HOÀI Sở Tư pháp 24/12/2018 15/01/2019 Thụ lý xong
9 2018142120953014849 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ VĂN PHÔNG Sở Tư pháp 24/12/2018 15/01/2019 Thụ lý xong
10 2018142120998103434 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HÀ THỊ PHƯƠNG Sở Tư pháp 25/12/2018 16/01/2019 Thụ lý xong
11 2018142121039022336 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG VĂN LINH Sở Tư pháp 26/12/2018 17/01/2019 Thụ lý xong
12 2018142121131020104 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ SỸ THIỂM Sở Tư pháp 27/12/2018 18/01/2019 Thụ lý xong
13 2018142121153093902 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THIÊN LONG Sở Tư pháp 28/12/2018 21/01/2019 Thụ lý xong
14 2018142121167040446 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam CHU VĂN HUYNH Sở Tư pháp 28/12/2018 21/01/2019 Thụ lý xong
15 20181634189024203 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” Trường Mầm non Bùi Hữu Diên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/12/2018 28/12/2018 Thụ lý xong