Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20191145299084847 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Công ty TNHH FMC Việt Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/07/2019 26/07/2019 Thụ lý xong
2 20191145300014858 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/07/2019 05/08/2019 Thụ lý xong
3 20191147525032309 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Công ty cổ phần thú y xanh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/08/2019 16/08/2019 Thụ lý xong
4 201911481039025612 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Công ty TNHH Liên Hạnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/07/2019 24/07/2019 Thụ lý xong
5 201911481041035944 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Phạm Mai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/07/2019 25/07/2019 Thụ lý xong
6 201913131094032140 Thuê đất để xây dựng bãi trung chuyển VLXD tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ Công ty TNHH dịch vụ vận tải Mạnh Tuyên Sở Tài nguyên và Môi trường 03/07/2019 22/07/2019 Thụ lý xong
7 201913131100040214 Cho thuê đất đầu tư tăng sức chứa kho xăng dầu Hải Hà công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà tại Thái Thụy Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà Sở Tài nguyên và Môi trường 05/07/2019 24/07/2019 Thụ lý xong
8 201913131101101322 Thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu số 10 Quỳnh Hội Công ty TNHH MTV xăng dầu Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 08/07/2019 25/07/2019 Thụ lý xong
9 201913131102032749 Chuyển từ giao đất sang thuê đất tại Thành phố Thái Bình (bệnh viện Phụ sản) Bệnh viện phụ sản Thái Bình Sở Tài nguyên và Môi trường 08/07/2019 25/07/2019 Thụ lý xong
10 201913131103110224 Cho thuê đất xây dựng nhà máy nước tại Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hiền Hòa Sở Tài nguyên và Môi trường 16/07/2019 02/08/2019 Thụ lý xong
11 201911481042081526 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Nguyễn Thị Tươi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/07/2019 26/07/2019 Thụ lý xong
12 201911481043031736 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Đoàn Bình Trọng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/07/2019 26/07/2019 Thụ lý xong
13 201911481044074731 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phạm Văn Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/07/2019 22/07/2019 Thụ lý xong
14 201911481045043356 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Hà Thị Vững Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/07/2019 30/07/2019 Thụ lý xong
15 201911481046080054 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Phạm Văn Phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/07/2019 24/07/2019 Thụ lý xong