Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 201911208461094817 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình Đắp cơ phản áp, đắp phụ mái đê chống sạt lở mái đê phía sông từ K4+950 đến K5+300, đê tả Trà Lý, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. UBND huyện Hưng Hà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/09/2019 16/10/2019 Thụ lý xong
2 201911208462102015 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình xử lý cấp bách kè Lão Khê, đê Hồng Hà I, huyện Hưng Hà, đoạn từ K133+700 đến K134+100 Chi cục Thủy Lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/10/2019 22/10/2019 Thụ lý xong
3 2019114448103027 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Vũ Thị Quý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/09/2019 27/09/2019 Thụ lý xong
4 20191145304033332 Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Công ty CP TEN GROUP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/09/2019 25/09/2019 Thụ lý xong
5 20191150485095241 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Đoàn Văn Nghiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/09/2019 25/09/2019 Thụ lý xong
6 20191150486031417 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Đoàn Văn Nghiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/09/2019 26/09/2019 Thụ lý xong
7 20191150487105320 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Nguyễn Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/09/2019 30/09/2019 Thụ lý xong
8 20191150488024216 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Ngô Văn Thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/09/2019 30/09/2019 Thụ lý xong
9 20191150489091021 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Vũ Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/09/2019 02/10/2019 Thụ lý xong
10 20191072666040818 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt, theo chuyên đề thực hiện chương trình số 04 giữa bộ CA và TRung Ương Hội Cựu Chiến Binh Trần Thị Thuyên, công an An Tỉnh Sở Nội vụ 17/09/2019 25/09/2019 Thụ lý xong
11 20191072667085353 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt, theo chuyên đề kế hoạch hóa gia đình 2019 Bùi Minh Thoa, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sở Nội vụ 23/09/2019 01/10/2019 Thụ lý xong
12 201911208440093559 Thẩm đinh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán kinh phí xây dựng công trình: Phát quang chân mái đê biển 7, đoạn Ko đến K16+100 đê biển 8, đoạn K1+000 đến K13+500; đê cửa sông tả Trà Lý, đoạn K4 đến K15; đê cửa sông tả Diêm hộ, đoạn K2 đến K4+300, đê cửa sông Hữu Hóa, đoạn K9 đến K10, huyện Thái Thụy. UBND huyện Thái Thụy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/08/2019 19/09/2019 Thụ lý xong
13 201911208443102118 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình xử lý cấp bách kè bảo vệ đê phía sông, đoạn từ K4+605 đến K4+905, thuộc địa phận xã Thụy Hồng, xã Thụy Dũng và kè bạo bờ sông Tiên Hưng thuộc địa phận xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy. UBND huyện Thái Thụy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/09/2019 20/09/2019 Thụ lý xong
14 201911208444034934 Về việc Thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Xây dựng công trình phát quang mái đê năm 2019, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. UBND huyện Tiền Hải Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/09/2019 24/09/2019 Thụ lý xong
15 201911208445030020 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật vđầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình cứng hóa kênh M1, Trạm bơm thống nhất huyện Tiền Hải Công ty TNHHMTV KTCTTL Nam Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/09/2019 23/09/2019 Thụ lý xong