Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 20191072629082100 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt, theo chuyên đề theo đợt kỷ niệm 20 năm thành lập Tô Hải Trình, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Sở Nội vụ 23/05/2019 31/05/2019 Thụ lý xong
2 201911208386101244 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật t đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công trình Xử lý cấp bách tuyến kè Phú Nha đoạn từ K149+500 đến K150+000 đê Hồng Hà I, huyện Hưng Hà. Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/05/2019 23/05/2019 Thụ lý xong
3 201911208389084436 Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quỳnh Phụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/05/2019 31/05/2019 Thụ lý xong
4 201911208390092929 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.Công trình Đắp cơ phản áp đoạn từ K139+000 ~ K139+500 đê Hồng Hà I, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hưng Hà Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/05/2019 29/05/2019 Thụ lý xong
5 20191150444081603 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Ngô Văn Thư (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
6 20191150445081653 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Vũ Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
7 20191150446102425 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Vũ Văn Hồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/05/2019 04/06/2019 Thụ lý xong
8 20191150447093639 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Ngô Văn Thư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/05/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
9 20191150448082626 Cấp giấy phép vận chuyển động thực vật hoang dã thông thường. Đoàn Văn Nghiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/06/2019 07/06/2019 Thụ lý xong
10 201911208391024226 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công trình thay mới cánh van thép cống Lân I, huyện Tiền Hải Công ty TNHHMTV KTCT Thủy lợi Nam Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/05/2019 30/05/2019 Thụ lý xong
11 201911208392085845 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Xử lý cấp bách đê Hồng Hà II đoạn từ K179+750 đến K181+000 và đoạn từ K183 + 661 đến K185 +650, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. BQL DA ĐTXD Các công trình NNPTNT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/05/2019 03/06/2019 Thụ lý xong
12 201911208393103335 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.công trình: Trạm bơm Lịch Bài, hạng mục: Kiên cố kênh xả tiêu, Địa điểm: huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Công ty TNHH MTV KHCT Thủy lợi Nam Thái Bình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/05/2019 03/06/2019 Thụ lý xong
13 201913151436074206 Cấp tài sản trên đất tại xã Vũ Chính Tổng Công ty Công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin Sở Tài nguyên và Môi trường 09/05/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
14 201913151438031903 Cấp tài sản trên đất tại KCN Tiền Hải Công ty Cổ phần Videcor Sở Tài nguyên và Môi trường 09/05/2019 05/06/2019 Thụ lý xong
15 201913151441093909 Kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính thị trấn Đông Hưng Trường THPT Đông Quan Sở Tài nguyên và Môi trường 13/05/2019 21/05/2019 Thụ lý xong