Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

 1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ       

 Cá nhân đến làm thủ tục đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức tiếp nhận vào sổ theo dõi, lập Giấy biên nhận hồ sơ.

 - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 Bước 3. Giải quyết

 Bước 4. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo Giấy hẹn.

 2. Cách thức thực hiện:

 a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình;

 b) Nộp hồ sơ tại bưu điện các huyện;

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đ nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định (in từ phần mềm quản lý giấy phép lái xe).

 - Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:

 + Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

 + Người có nhu cầu tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.

 - Bản sao kèm bản chính để đối chiếu gồm: giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

 Khi đến thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, người lái xe phải chụp ảnh trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

 b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe và Hồ sơ đổi giấy phép lái xe.

 8. Lệ phí: Giấy phép lái xe: 135.000 đồng/giấy phép

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

 10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật Giao thông đường bộ;

 - Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

 - Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT- BYT-BGTVT ngày 21/08/2015 của Liên Bộ Y tế - Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe;

 - Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.


- Tải mẫu đơn: