Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Đăng ký thuế lần đầu đối với Người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp (Mẫu số - 02-ĐK-TCT)

 

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho Người nộp thuế

Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần  hồ sơ

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê kèm theo (nếu có). Trên tờ khai đăng ký thuế phải ghi rõ mã số thuế 13 số đã được đơn vị chủ quản thông báo;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài  tại Việt Nam.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót)

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận

Phí, lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu số 02-ĐK-TCT) và các bảng kê kèm theo (nếu có);

- Bảng kê các văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK01);

- Bảng kê các kho hàng trực thuộc (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK02);

- Bản kê các nhà thầu phụ (mẫu số 02-ĐK-TCT-BK03).

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006(link is external);

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ(link is external);

Thông tư 80/2012/TT-BTC ban hành ngà

 

 

 

- Tải mẫu đơn: