Thi tuyển công chức cấp xã

7. Thủ tục: Thi tuyển công chức cấp xã

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển (hoặc ủy quyền cho người khác). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, cấp giấy tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển, chấm thi và chấm phúc khảo (nếu có).

Bước 4: Cá nhân nhận thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản và thời gian nhận quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

2. Cách thức thực hiện: Người đăng ký dự tuyển đến nộp hồ sơ trực tiếp tại địa diểm tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã, gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;

- Giấy chng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Hai ảnh mầu cỡ 4cm x 6cm (được chụp cách thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển không quá 6 tháng);

- 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, điện thoại, Email liên hệ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: có thể trực tiếp sau khi nhận hồ sơ, nhưng chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Nội vụ hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện, thành phố nơi tổ chức tuyển dụng.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu, kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Người tham gia dự tuyển công chức cấp xã phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Là công dân Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên và có đủ thời gian để đóng bảo hiểm xã hội tính từ ngày được tuyển dụng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

+ Có văn bằng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Đối với các chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã ngoài có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trên, phải có thêm các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã (nếu có).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phvề công chức xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chun cụ th, nhiệm vụ và tuyn dụng công chức xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Tải mẫu đơn: