Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (Chương trình 19).

Thủ tục 2: Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (Chương trình 19).

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: UBND cấp xã nhận đơn, xác minh các nội dung trong đơn, lập hồ sơ chuyển lên Trung tâm Hành chính công huyện.

- Bước 2: Cán bộ Phòng Lao động – TBXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã nộp lên, kiểm tra hồ sơ, nếu chưa đầy đủ thủ tục thì hướng dẫn để hoàn chỉnh lại.

- Bước 3: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định chi hỗ trợ cho đối tượng và chuyển về UBND cấp xã để trả cho đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện; Địa chỉ: Số 223, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có xác nhận của Trưởng thôn và đề nghị của UBND cấp xã.

- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về trình trạng sức khoẻ trẻ em (đối với trẻ em bị xâm hại tình dục).  

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.                                          

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 (Kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 19/2004//QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010;

- Thông tư liên tịch 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 6/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ lao động Thương binh xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

- Tải mẫu đơn: