Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

9. Thủ tục: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm các giấy tờ hợp lệ nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Lập Danh sách đề nghị chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm theo hồ sơ của đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần:

- Bản khai cá nhân (Mẫu HH1).

- Giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học từ 1/8/1961 đến 30/4/1975.

- Bản sao Bệnh án điều trị tại cơ sở y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định (Đối với trường hợp có bệnh án điều trị bệnh theo quy định của  Bộ Y tế).

- Kết luận Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh của cơ quan y tế có thẩm quyền do Bộ Y tế quy định (Đối với trường hợp vô sinh).

- Văn bản xác nhận của UBND cấp xã đối với Người hoạt động kháng chiến không có vợ (chồng) hoặc có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi).

- Kết luận của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền đối với trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên nhưng sinh con dị dạng, dị tật .

- Biên bản giám định của Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận bị mắc bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học và xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật (Mẫu HH2). Trừ những trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học dẫn đến vô sinh hoặc sinh con dị dạng dị tật.

- Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học (Mẫu HH3) của Giám đốc Sở Y tế. (Trường hợp người đang phục vụ trong quân đội, công an thì giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học do cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã chuyển lên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm CĐHH kèm theo hồ sơ gốc của đối tượng chuyển Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân mẫu HH1 (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BĐTBXH).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 01/8/1961 đến 30/4/1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyệnVĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

- Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau:

+  Mắc bệnh theo danh mục do bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

+ Vô sinh.

+ Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Tải mẫu đơn: