Cấp phép xây dựng công trình cho dự án

Cấp phép xây dựng công trình cho dự án.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trong đó có hẹn ngày trả kết quả và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ tới cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền.

Bước 4: Cơ quan cấp giấy phép xây dựng tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa.

Nếu hồ sơ không đúng quy định, hoặc vi phạm điều kiện khởi công công trình (xây dựng trước khi xin cấp phép) cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; hoặc thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đính kèm);

2. Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

3. Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

4. Bản vẽ thiết kế xây dựng:

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản vẽ mặt bằng, các mặt đứng và các mặt cắt chủ yếu của từng công trình; Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình và mặt cắt móng từng công trình; Các bản vẽ kết cấu chịu lực chính; Bản vẽ mặt bằng hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc… có ký tên, đóng dấu phê duyệt của Chủ đầu tư.

5. Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở hoặc thiết kế kỹ thuật (trong trường hợp thiết kế ba bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (trong trường hợp thiết kế hai bước, một bước) của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định đối với: Công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường (thuộc dự án có yêu cầu lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường); công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn của cộng đồng (từ cấp III trở lên đối với các công trình sản xuất vật liệu xây dựng, luyện kim và cơ khí chế tạo, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, dầu khí, năng lượng, hóa chất, công nghiệp nhẹ);

6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng kèm theo chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế (bản phô tô công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.

8. Lệ phí: Lệ phí cấp phép xây dựng: 120.000 đồng/giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép xây dựng (mẫu đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý cấp giấy phép xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.

 

- Tải mẫu đơn: