Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3961 THỦ TỤC 28: CẤP THẺ NHÂN TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3962 THỦ TỤC 29: CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH). Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3963 THỦ TỤC 51: CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3964 THỦ TỤC 52: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3965 THỦ TỤC 53: CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG TRƯỜNG HỢP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BỊ MẤT, BỊ RÁCH NÁT HOẶC BỊ TIÊU HUỶ Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3966 THỦ TỤC 54: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3967 THỦ TỤC 55: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA Thủ tục bãi bỏ VHTTDL 2
3968 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ THỂ THAO ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
3969 THỦ TỤC 02: CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
3970 THỦ TỤC 03: CÔNG NHẬN CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
3971 THỦ TỤC 10: CÔNG NHẬN ĐIỂM DU LỊCH Dịch vụ du lịch khác 2
3972 THỦ TỤC 04: CÔNG NHẬN KHU DU LỊCH CẤP TỈNH Dịch vụ du lịch khác 2
3973 : Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3974 THỦ TỤC 32: TRỢ CẤP MỘT LẦN VÀ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỀ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM - PU - CHIA, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30/4/1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2
3975 THỦ TỤC 33: XÁC NHẬN ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ THƯƠNG KHÔNG THUỘC LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN ĐỘI Thủ tục bãi bỏ LĐTBXH 2