Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

LĨNH VỰC: QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 55: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE Quản lý kết cấu hạ tầng và vận tải thủy nội địa 2