Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 6: SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục và đào tạo 2
2 THỦ TỤC 18: GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
3 THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Giáo dục và đào tạo 2
4 THỦ TỤC 2: THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
5 THỦ TỤC 3: THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
6 THỦ TỤC 4: THÀNH LẬP TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
7 THỦ TỤC 5: THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
8 THỦ TỤC 14: ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC Giáo dục và đào tạo 2
9 THỦ TỤC 15: GIẢI THỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
10 THỦ TỤC 16: GIẢI THỂ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Giáo dục và đào tạo 2
11 THỦ TỤC 17: GIẢI THỂ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP Giáo dục và đào tạo 2
12 THỦ TỤC 19: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2
13 THỦ TỤC 20: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2
14 THỦ TỤC 21: CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2
15 THỦ TỤC 22: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Giáo dục và đào tạo 2