năm 2019

49%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 14371

Đã giải quyết: 13978

Tháng

2

Đã tiếp nhận: 2607

Đã giải quyết: 2948

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 3937

53% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 2636

50% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019142122818083341 PHẠM VIẾT OAI Bổ trợ tư pháp
2019142122918093851 NGUYỄN THỊ LĨNH Bổ trợ tư pháp
2019142122964034733 NGUYỄN ĐỨC NGỌC Bổ trợ tư pháp
201917901303033217 Nguyễn Sỹ Cẩm-151628262-Công ty CP Quản lý đường bộ Thái Bình Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
201917901333030609 Nguyễn Minh Dương-034081008892-Công ty TNHH KD-XD VINAHOUSE Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê