năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20196567814090733 Trần Hữu Kỳ( Đổi A1) Đường bộ
201911208425023641 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà Quản lý xây dựng công trình NN
201922177426091615 Trần Thị Thúy Giáo dục và đào tạo
201969413506093154 PHAN XUÂN TRƯỜNG Đường bộ
201969413612083851 HỒ XUÂN HẢI Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê