năm 2019

43%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3220

Đã giải quyết: 2766

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 4270

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 2764

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20181072462083542 Lưu Xuân Định Thi đua, khen thưởng mới
201811208353083353 UBND huyện Thái Thụy Quản lý xây dựng công trình NN
20181145249015320 Nguyễn Thị Thúy Bảo vệ thực vật
20181148890023558 Công ty TNHH THương mại và Dịch vụ Ngọc Hào Quản lý chất lượng
20181148895110935 Công ty TNHH Nghêu Thái Bình Quản lý chất lượng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê