năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4424

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201969413532075829 Vũ Văn Thao Đường bộ
201969413573092810 LÊ TIẾN QUANG Đường bộ
201969413636025149 Lê Tuấn Anh Đường bộ
201969413700085643 VŨ THỊ NỤ Đường bộ
201969413781025858 MẠCH TÂN CHIẾN Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê