năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019142128181095755 NGUYỄN GIA LONG Bổ trợ tư pháp
20191789463095939 Công ty Cổ phần xây dựng Giao thông vận tải số 1 Cấp phép
201911208444034934 UBND huyện Tiền Hải Quản lý xây dựng công trình NN
2019142129162031516 NGUYỄN HOÀNG LONG Bổ trợ tư pháp
201969415634101846 Nguyễn THị Bến Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê