năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201992810139100347 Ngô Thị Thủy Người có công
201992810175043146 Phòng LĐ-TBXH Thành Phố Người có công
201992810211080004 Đặng Thị Nhâm Người có công
201918233497103510 BÙI THỊ THÙY Khám bệnh, chữa bệnh
20196568233033044 CTy TNHH MTV Mai Linh Thái Bình Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê