năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4424

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201913131058033526 UBND huyện Tiền Hải Đất đai mới
20199289724091740 Phòng LĐ-TBXH Thái Thụy Người có công
201969414271083731 Lê Văn Tuynh Đường bộ
201969414336022327 Nguyễn Văn Thao Đường bộ
201969414400073737 Ngô Quang Dũng Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê