năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201926148309090013 Phạm Thị Thu Hoài Hộ tịch
201969417383074803 Nguyễn Thị Oanh Đường bộ
201969417434083418 Vũ Đức Duẩn Đường bộ
201969417481090539 Lê Thị Kim Dung Đường bộ
201969417529081554 Nguyễn Văn Tình Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê