năm 2019

43%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3220

Đã giải quyết: 2766

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 4270

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 2764

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20181276486090928 sở Nông nghiệp và PTNT Tài chính ngân sách
20181276523031736 Trung tâm giám định pháp y Tài chính ngân sách
20181313973085557 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Minh Phú Đất đai mới
20181313988085413 Công ty TNHH thương mại Mai Phương Vy Đất đai mới
201813151262104715 Quỹ tín dụng nhân dân Thái Bình Đất đai mới

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê