năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4424

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019142124789095635 TRẦN THỊ LIÊN Bổ trợ tư pháp
201918233221095959 ĐỖ PHƯƠNG ANH Khám bệnh, chữa bệnh
2019374475034814 Công ty đầu tư và phát triển Tuân Long Phòng cháy chữa cháy
201911481010090310 Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hưng Hoàng Minh Quản lý chất lượng
2019142125865103335 ĐỖ THỊ VUI Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê