năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201969413155094421 PHẠM HẢI LÂM Đường bộ
201978023145474080648 Phạm Minh Phúc Bảo hiểm xã hội.
201978023145708083741 Bùi Mạnh Cường Bảo hiểm xã hội.
2019142127202014609 TRẦN VĂN KHẢI Bổ trợ tư pháp
2019212234956033201 lê Tiến Lữ Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê