năm 2019

49%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 14371

Đã giải quyết: 13978

Tháng

2

Đã tiếp nhận: 2607

Đã giải quyết: 2948

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 3937

53% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 2636

50% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20191637197031413 CT TNHH TM DV MInh Phú Dịch vụ du lịch khác
20191640602104651 CTy Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Chi nhánh Thái Bình Văn hóa cơ sở mới
201917591166082840 Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp Thẩm định
201917591182045001 Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện QUỳnh Phụ Thẩm định
201917591194083331 Công ty TNHH Xây dựng chuyển giao Hoàng Long Thẩm định

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê