năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4424

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20191152914101203 Đặng Văn Giảng Thủy sản
2019142124696043132 NGUYỄN THỊ DIỄM Bổ trợ tư pháp
2019142124810022845 ĐOÀN NGỌC TRƯỞNG Bổ trợ tư pháp
20194828785031927 CTY TNHH NGƯỜI LÁI XE MẶT TRỜI VN (NỘP HỒ SƠ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN) Quản lý cạnh tranh
20196567574024532 Nguyễn Văn Dương Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê