năm 2019

49%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 14371

Đã giải quyết: 13978

Tháng

2

Đã tiếp nhận: 2607

Đã giải quyết: 2948

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 3937

53% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 2636

50% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019142123008031020 BÙI QUANG HỒNG Bổ trợ tư pháp
2019142123027092543 PHẠM THỊ LAN Bổ trợ tư pháp
2019142123053091017 NGUYỄN THỊ NHUNG Bổ trợ tư pháp
2019142123057095055 VŨ VĂN KHOA Bổ trợ tư pháp
2019142123066103107 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê