năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019271201855104654 Nguyễn Văn Hưng Đăng ký kinh doanh
201992810106094605 Nguyễn Thi Ngoan Người có công
2019261468173080755 Nguyễn Bá Long Bảo trợ xã hội
201992810164092748 Nguyễn Thị Mây Người có công
201992810198031018 Nguyễn Quang Vịnh Người có công

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê