năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20191150492072839 Vũ Văn Hồng Kiểm lâm
20193881112105446 Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình Đăng ký
2019261468159040122 Trần Thị Mai Hương Bảo trợ xã hội
201978023150111105001 Lương Tùng Dương Bảo hiểm xã hội.
2019106839021319 Phạm Văn Viện Hội, tổ chức phi chính phủ mới

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê