năm 2019

43%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3220

Đã giải quyết: 2766

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 4270

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 2764

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201811208351101736 Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình Quản lý xây dựng công trình NN
201811208356101419 Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình Quản lý xây dựng công trình NN
20181145254035825 Công ty CP Vật tư Nông sản Bảo vệ thực vật
20181148893104238 Vũ Ngọc Phương (03 phiếu) Quản lý chất lượng
20181148897093012 Công ty TNHH Nghêu Thái Bình Quản lý chất lượng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê