năm 2019

49%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 14371

Đã giải quyết: 13978

Tháng

2

Đã tiếp nhận: 2607

Đã giải quyết: 2948

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 3937

53% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 2636

50% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20191150418072558 Vũ Văn Hồng Kiểm lâm
20191150422101528 Ngô Văn Thư Kiểm lâm
20191150426101415 Đặng Văn Duy Kiểm lâm
20191152906031623 Cty TNHH ĐT TM và XD Tất Thành Thủy sản
201913151345024321 Quỹ đầu tư phát triển Thái Bình Đất đai mới

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê