năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4424

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019796754021800 UBND thành phố Đấu thầu
201917911497021827 UBND thành phố Thái Bình Quy hoạch
201969413860024129 Phạm Văn Thắng Đường bộ
201969413939102614 NGUYỄN VĂN CHUNG Đường bộ
201969414003032442 Phạm Đức Huy Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê