năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20193881068094417 Trường tiểu học và THCS Hùng Dũng - Hưng Hà Đăng ký
2019212234968034201 Nguyễn Đình Tranh Văn phòng đăng ký
2019212235000084509 Phạm Hồng Thêm Văn phòng đăng ký
201969415348100538 Nguyễn Hữu Tiệp ( Đổi C) Đường bộ
201969415399100515 Trương Ánh Dương Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê