năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4424

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201913131058033526 UBND huyện Tiền Hải Đất đai mới
20193881044022035 Hợp tác xã thương nghiệp Thành Công Đăng ký
201969414264075845 VŨ VĂN TUỆ Đường bộ
201969414325095955 Phạm Văn Toại Đường bộ
201969414386023911 Lê Văn Thụy Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê