năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201969413598035012 PHẠM MINH QUYẾT Đường bộ
201969413669013659 ĐỖ THỊ HẰNG Đường bộ
201969413747084728 HOÀNG CHIẾN THẮNG Đường bộ
201969413831075038 PHẠM TRỌNG CẢNH Đường bộ
201969413909080650 NGUYỄN HỒNG KỲ Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê