năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201992810156085306 Phòng LĐ-TBXH huyện Tiền Hải Người có công
201992810191075706 Phòng LĐ-TBXH huyện Hưng Hà Người có công
2019142128601020709 TRƯƠNG VĂN VƯƠNG Bổ trợ tư pháp
2019142128949015137 NGUYỄN THỊ HÒA Bổ trợ tư pháp
2019142129137042616 MAI THỊ LOAN Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê