năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33528

Đã giải quyết: 29539

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4424

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019142125052104115 NGUYỄN HỮU DUY Bổ trợ tư pháp
2019142125127092433 PHẠM THỊ THOA Bổ trợ tư pháp
201969414568032920 HKD Nguyễn Văn Hà Đường bộ
20191072629082100 Tô Hải Trình, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thi đua, khen thưởng mới
201911481016014716 Công ty TNHHSX và TM Hưng Hoàng Minh Quản lý chất lượng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê