năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201918993127023056 NGUYỄN THỊ HẰNG ( tđ lần 2) Dược phẩm
20196568238093259 Cty TNHH DVVT Đại Tấn Đạt Đường bộ
2019142128785035736 NGUYỄN DUY ANH Bổ trợ tư pháp
201978023149963034855 Nguyễn Thị Tươi Bảo hiểm xã hội.
201978023150118021227 Trần ích Bằng Bảo hiểm xã hội.

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê