năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 33424

Đã giải quyết: 29418

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 6302

39% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4303

42% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019796758083716 Sở LĐTBXH Đấu thầu
201917591205104235 Bệnh viện Da Liễu Thẩm định
2019142125587094947 PHẠM QUANG HUY Bổ trợ tư pháp
2019142125810075324 LƯƠNG THỊ HƯỜNG Bổ trợ tư pháp
201911208394102012 UBND huyện Thái Thụy Quản lý xây dựng công trình NN

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê