năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201911481041035944 Phạm Mai Quản lý chất lượng
201911481073081054 Nguyễn Văn Soái Quản lý chất lượng
201969415993041958 Nguyễn Thanh Toàn Đường bộ
201969416058032908 Phạm Như Thùy Đường bộ
201969416111034913 Đặng Hùng Mạnh Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê