năm 2019

42%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 5965

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 3277

62% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201992810105094331 Phòng LĐ-TBXH Thái Thụy Người có công
201969416078100000 Nguyễn Văn Quân Đường bộ
201969416168072216 Phí Thị Thanh Thủy Đường bộ
201969416265081437 NGUYỄN VĂN TIẾP Đường bộ
201969416351111237 Trần Văn Hậu Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê