năm 2021

100%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 2

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết
D. Lập lại hồ sơ gốc 07/04/2016

Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc, yêu cầu chuẩn bị:

- Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định (được cấp tại nơi tiếp nhận hồ sơ);

- Bản sao kèm bản chính bao gồm: giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu.