năm 2021

100%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 2

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết
E. Lưu ý: Không đổi GPLX trong các trường hợp sau 07/04/2016

- Giấy phép lái xe tạm thời của nước ngoài; giấy phép lái xe quốc tế; giấy phép lái xe của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định; bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi giấy phép lái xe hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; giấy phép lái xe nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp nhưng không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe (sổ quản lý);

- Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn 06 tháng đối với giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp;

- Người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định;

- Người tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe hoặc hồ sơ lái xe giả; có hành vi gian dối khác để được đổi, cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi giấy phép lái xe và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

- Chứng minh nhân dân quá thời hạn sử dụng (15 năm); thông tin trên chứng minh nhân dân không rõ ràng (bị mờ, tẩy xóa…).