năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59037

Đã giải quyết: 55824

Tháng

10

Đã tiếp nhận: 3507

Đã giải quyết: 4853

Xem chi tiết

Tháng

11

Đã giải quyết: 1857

33% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 518

30% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết
F. Lộ trình chuyển đổi sang GPLX bằng vật liệu PET 07/04/2016

1. GPLX ô tô và GPLX hạng A4: Chuyển đổi trước ngày 31/12/2016.

2. GPLX hạng A1, A2, A3:           Chuyển đổi trước ngày 31/12/2020.

Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, người có GPLX bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX.


* THÔNG BÁO CÓ LIÊN QUAN: 

A. ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE
B. CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
C. HỒ SƠ SÁT HẠCH CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE
D. LẬP LẠI HỒ SƠ GỐC
E. LƯU Ý: KHÔNG ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU
F. LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE BẰNG VẬT LIỆU PET

G. KẾ HOẠCH THAY ĐỔI GPLX CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI BÌNH