TẤT CẢ

2098

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 2083

Đã giải quyết: 1372

Tháng

8

Tổng số: 6

Kỳ trước: 6

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 1

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 5

Kỳ trước: 5

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 1

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 2087

Kỳ trước: 4

Đã tiếp nhận: 2083

Đã giải quyết: 1361

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201911481126104423 Đào Văn Tỉnh Quản lý chất lượng
20191150492072839 Vũ Văn Hồng Kiểm lâm
201913151640022224 Trần Thị Kim Tân Đất đai mới
201913151642101529 Công ty cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Thái Hưng Đất đai mới
2019142129315023905 TRẦN VĂN HƯNG Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê