TẤT CẢ

55486

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 55471

Đã giải quyết: 52024

Tháng

8

Tổng số: 10530

Kỳ trước: 4316

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 10576

Kỳ trước: 4370

Đã tiếp nhận: 6206

Đã giải quyết: 5965

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 6870

Kỳ trước: 4608

Đã tiếp nhận: 2262

Đã giải quyết: 3424

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201978023149752034607 Tạ Thị Thủy Bảo hiểm xã hội.
201926148322021424 Lương Hữu Dũng Hộ tịch
201926151701031858 Nguyễn Tuấn Giang Giáo dục và đào tạo
201918233499043452 NGUYỄN THỊ MAI LOAN Khám bệnh, chữa bệnh
201978023150136031806 Vũ Viết Chường Bảo hiểm xã hội.

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê