TẤT CẢ

10932

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 3220

Đã giải quyết: 2766

Tháng

11

Tổng số: 13179

Kỳ trước: 6459

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 12618

Kỳ trước: 7030

Đã tiếp nhận: 5588

Đã giải quyết: 4270

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 10926

Kỳ trước: 7712

Đã tiếp nhận: 3214

Đã giải quyết: 2764

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201813673102604 Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin Tài nguyên nước mới
2018142120277092709 ĐÀO THẾ ANH Bổ trợ tư pháp
2018142120499083939 NGUYỄN VĂN TÂM Bổ trợ tư pháp
2018142120575020258 PHẠM TIẾN ĐẠT Bổ trợ tư pháp
2018142120657015639 NGUYỄN TIẾN QUYẾT HƯNG Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê