TẤT CẢ

53274

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Tổng số: 14500

Kỳ trước: 5602

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Tổng số: 16038

Kỳ trước: 6425

Đã tiếp nhận: 9613

Đã giải quyết: 9606

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 12153

Kỳ trước: 6425

Đã tiếp nhận: 5728

Đã giải quyết: 4855

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1811208250022139 UBND huyện Thái Thụy (Đặng Xuân Hòa) Quản lý xây dựng công trình NN
1811208254031832 Nguyễn Anh Huy (BQLDANN) Quản lý xây dựng công trình NN
1811208260025341 Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Thái Bình (Lương Văn Kiên) Quản lý xây dựng công trình NN
181145186031245 Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam UKR Bảo vệ thực vật
181145190085938 Công ty TNHH Hoa Tín Bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê