TẤT CẢ

18732

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 13517

Đã giải quyết: 14168

Tháng

12

Tổng số: 13348

Kỳ trước: 5122

Đã tiếp nhận: 8226

Đã giải quyết: 8119

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 15664

Kỳ trước: 5215

Đã tiếp nhận: 10449

Đã giải quyết: 10165

Xem chi tiết

Tháng

2

Tổng số: 8560

Kỳ trước: 5492

Đã tiếp nhận: 3068

Đã giải quyết: 3997

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1679816024050 Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình Hỗ trợ đầu tư
171276333094714 Văn phòng UBND tỉnh Tài chính ngân sách
171276340095633 Công ty cổ phần Nhân Bình Tài chính ngân sách
171313653020041 Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê Đất đai - QLĐĐ
171313673042810 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Thái Bình Đất đai - QLĐĐ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê