Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 16251084091943 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo Uỷ ban nhân dân xã Tây Lương UBND Huyện Tiền Hải 07/01/2016 22/01/2016 Đã trả kết quả
2 162519436092955 Thẩm định các dự án thiết kế và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp Trần Thị Hồng Minh UBND Huyện Tiền Hải 08/12/2016 20/01/2017 Đã trả kết quả
3 16251954030636 Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng UBND xã Tây Giang UBND Huyện Tiền Hải 09/09/2016 06/10/2016 Đã trả kết quả
4 1625196128093516 Đăng ký hộ kinh doanh Đỗ Văn Thiểm UBND Huyện Tiền Hải 15/03/2016 22/03/2016 Đã trả kết quả
5 1625196161110509 Đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Ánh UBND Huyện Tiền Hải 24/03/2016 31/03/2016 Đã trả kết quả
6 1625196192094800 Đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuyên UBND Huyện Tiền Hải 05/04/2016 12/04/2016 Đã trả kết quả
7 1625196225033732 Đăng ký hộ kinh doanh Trần Thị Phượng UBND Huyện Tiền Hải 15/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
8 1625196256043204 Đăng ký hộ kinh doanh Lý Hạnh Dung UBND Huyện Tiền Hải 28/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
9 1625196288021636 Đăng ký hộ kinh doanh Đỗ Văn Hạnh UBND Huyện Tiền Hải 16/05/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
10 1625196312022136 Đăng ký hộ kinh doanh Lê Tuấn Anh UBND Huyện Tiền Hải 27/05/2016 03/06/2016 Đã trả kết quả
11 162519634023540 Đăng ký hộ kinh doanh Trần Thị Xí UBND Huyện Tiền Hải 18/01/2016 25/01/2016 Đã trả kết quả
12 1625196370024315 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Văn Châu UBND Huyện Tiền Hải 23/06/2016 30/06/2016 Đã trả kết quả
13 1625196397034603 Đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Trịnh UBND Huyện Tiền Hải 04/07/2016 11/07/2016 Đã trả kết quả
14 1625196426024035 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hiếu UBND Huyện Tiền Hải 13/07/2016 20/07/2016 Đã trả kết quả
15 1625196456032614 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Mạnh Sánh UBND Huyện Tiền Hải 25/07/2016 30/07/2016 Đã trả kết quả