Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 161514644092250 Nhật Net Vũ Thị Diến Sở Thông tin và Truyền thông 31/10/2016 08/11/2016 Đã trả kết quả
2 161514673092438 Tên điểm: Net 247 Hà Thị Diệp Sở Thông tin và Truyền thông 12/12/2016 20/12/2016 Đã trả kết quả
3 16151491043934 Nhà máy nước Kiến Xương Chi nhánh Viettel Thái Bình Sở Thông tin và Truyền thông 12/05/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
4 16151729041218 Tuổi trẻ Thái Bình vì môi trường không mại dâm Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Sở Thông tin và Truyền thông 08/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
5 16151761093932 Bùi Quang Dũng (922-1018) - con người và sự nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Thông tin và Truyền thông 15/09/2016 25/10/2016 Đã trả kết quả
6 16151793041133 Thái Bình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Thông tin và Truyền thông 23/12/2016 06/01/2017 Đã trả kết quả
7 16163432031301 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke MARTIN KARAOKE Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/06/2016 15/06/2016 Đã trả kết quả
8 16163464090056 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Kara Trần Xuân Thắng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/11/2016 07/12/2016 Đã trả kết quả
9 161637108035016 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác NN RuBy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/10/2016 11/11/2016 Thụ lý xong
10 16163724024006 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Nhà nghỉ Sông Hương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/03/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
11 16163757080615 Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, NN HOA NGỌC HÀ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 02/06/2016 13/07/2016 Đã trả kết quả
12 16163790092320 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, Khách sạn D1, D2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/08/2016 26/09/2016 Đã trả kết quả
13 161640123074554 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn Cty TNHH nghệ thuật Hồ Gươm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 01/07/2016 11/07/2016 Đã trả kết quả
14 161640155021842 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng - rôn đi xe moto Viettel Store Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/09/2016 20/09/2016 Đã trả kết quả
15 161640187100624 Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn CT CP đầu tư Bi Z man Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/11/2016 24/11/2016 Đã trả kết quả