Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 162011213081229 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. Ủy ban nhân dân phường Đề Thám UBND Thành phố Thái Bình 07/11/2016 11/11/2016 Đang thụ lý
2 162019210025954 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Phạm Đình Diệu UBND Thành phố Thái Bình 18/10/2016 02/11/2016 Đang thụ lý
3 1620192130043030 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Vinh--->Đinh Xuân Tiến UBND Thành phố Thái Bình 08/11/2016 23/11/2016 Đang thụ lý
4 1620192159012920 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Văn Việt ( 02 hs) UBND Thành phố Thái Bình 14/11/2016 02/12/2016 Đang thụ lý
5 1620192189080803 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Văn Thúy UBND Thành phố Thái Bình 17/11/2016 09/12/2016 Đang thụ lý
6 1620192218031457 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Đình Thám--> Phạm Văn Thành (TCho+ cấp đổi UBND Thành phố Thái Bình 22/11/2016 21/12/2016 Đang thụ lý
7 1625200333093239 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Phạm Thị Hồng Mai UBND Huyện Tiền Hải 12/12/2016 12/12/2016 Đã trả kết quả
8 1625200362041619 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Lương Xuân Hoàng UBND Huyện Tiền Hải 19/12/2016 19/12/2016 Đã trả kết quả
9 162520049095031 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Đào Thị Thủy UBND Huyện Tiền Hải 28/09/2016 28/09/2016 Đã trả kết quả
10 162520078101229 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Cao Thế Dương UBND Huyện Tiền Hải 04/10/2016 04/10/2016 Đã trả kết quả
11 162520214023033 Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. UBND Xã Đông Xuyên UBND Huyện Tiền Hải 10/11/2016 16/11/2016 Đã trả kết quả
12 162520243032116 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. Thôn Tân Hưng 2 - Nam Thắng - Tiền Hải UBND Huyện Tiền Hải 10/11/2016 16/11/2016 Đã trả kết quả
13 1625203-1024732 Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh Bùi Văn Năng ( Cha đẻ học sinh Bùi Thị Thúy Nga) UBND Huyện Tiền Hải 04/08/2016 08/08/2016 Đã trả kết quả
14 162520335090706 Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh Trần Thị Hoan ( phụ huynh của học sinh Phạm Gia Bảy) UBND Huyện Tiền Hải 15/08/2016 17/08/2016 Đã trả kết quả
15 162520364092212 Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh Lê Thị Hằng phụ huynh của học sinh Phan Lê Huyền Diệu) UBND Huyện Tiền Hải 23/08/2016 25/08/2016 Đã trả kết quả