Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1620105155023616 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Nguyễn Trung Anh UBND Thành phố Thái Bình 15/06/2016 07/07/2016 Thụ lý xong
2 162010521042453 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Đặng Ngọc Quân UBND Thành phố Thái Bình 16/02/2016 09/03/2016 Đã trả kết quả
3 16201055073423 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Vũ Xuân Thuỷ UBND Thành phố Thái Bình 19/01/2016 17/02/2016 Thụ lý xong
4 162010580075344 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Trần Thanh Tân UBND Thành phố Thái Bình 04/04/2016 26/04/2016 Thụ lý xong
5 1620106110032418 Đăng ký hộ kinh doanh Phùng Xuân Hùng UBND Thành phố Thái Bình 29/02/2016 04/03/2016 Đã trả kết quả
6 1620106143023430 Đăng ký hộ kinh doanh Trần Đình Phong UBND Thành phố Thái Bình 11/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
7 1620106175081844 Đăng ký hộ kinh doanh Nguyễn Đình Thanh UBND Thành phố Thái Bình 28/03/2016 01/04/2016 Thụ lý xong
8 1620106207083640 Đăng ký hộ kinh doanh Trần Đức Duy UBND Thành phố Thái Bình 05/04/2016 11/04/2016 Đã trả kết quả
9 1620106239083447 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Vũ Phúc UBND Thành phố Thái Bình 19/04/2016 12/05/2016 Dừng bổ sung
10 1620106271021213 Đăng ký hộ kinh doanh Phạm Thị Thanh Vân UBND Thành phố Thái Bình 27/04/2016 05/05/2016 Thụ lý xong
11 162010630085025 Đăng ký hộ kinh doanh Cao Thị Dung UBND Thành phố Thái Bình 15/01/2016 21/01/2016 Đã trả kết quả
12 1620106330031532 Đăng ký hộ kinh doanh Đỗ Thị Anh Đào UBND Thành phố Thái Bình 13/05/2016 19/05/2016 Đã trả kết quả
13 1625205656084433 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thái Thanh UBND Huyện Tiền Hải 20/10/2016 04/11/2016 Đã trả kết quả
14 1625205685081357 Đăng ký giao dịch bảo đảm Nguyễn Văn Quýnh UBND Huyện Tiền Hải 21/10/2016 24/10/2016 Đã trả kết quả
15 1625205713033019 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phan Thanh Đoàn UBND Huyện Tiền Hải 21/10/2016 25/11/2016 Đã trả kết quả