Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1510684042234 Phê duyệt Điều lệ Hội Phan Văn Hiệp Sở Nội vụ 17/11/2015 21/12/2015 Đã trả kết quả
2 1510688104847 Phê duyệt Điều lệ Hội Hội Việt - Nga Sở Nội vụ 24/12/2015 29/01/2016 Đã trả kết quả
3 15107212100419 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (được trình theo thủ tục đơn giản) Công an tỉnh Thái Bình Sở Nội vụ 10/12/2015 15/12/2015 Đã trả kết quả
4 15107217081016 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sở Nội vụ 21/12/2015 25/12/2015 Đã trả kết quả
5 1510722033647 Các hình thức khen thưởng chuyên ngành, khen thưởng theo chính sách của tỉnh, bộ ngành, Trung ương Công an tỉnh Thái Bình (PX15) Sở Nội vụ 19/11/2015 25/11/2015 Đã trả kết quả
6 15107223094238 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Cục Thi hành án tỉnh Thái Bình Sở Nội vụ 24/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
7 15107229031626 Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (được trình theo thủ tục đơn giản) Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình Sở Nội vụ 28/12/2015 31/12/2015 Đã trả kết quả
8 15107232080127 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước Ban Dân vận Tỉnh ủy Sở Nội vụ 05/01/2016 12/01/2016 Đã trả kết quả
9 1510726030841 Các hình thức khen thưởng chuyên ngành, khen thưởng theo chính sách của tỉnh, bộ ngành, Trung ương Sở Thông tin và Truyền thông Sở Nội vụ 26/11/2015 04/12/2015 Đã trả kết quả
10 1511442102847 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Phạm Thị Thanh Thủy 1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/11/2015 02/12/2015 Đã trả kết quả
11 1511446034333 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Trần Danh Khoái Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/11/2015 01/12/2015 Đã trả kết quả
12 1511451042218 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đỗ Kim Thoa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/11/2015 01/12/2015 Đã trả kết quả
13 1511471021402 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. Chu Văn Hiếu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/11/2015 13/11/2015 Đã trả kết quả
14 15114715085802 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. Nguyễn Thị Sáu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/12/2015 25/12/2015 Đã trả kết quả
15 15114719094728 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. Khúc Ngọc Thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/12/2015 24/12/2015 Đã trả kết quả