Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1624185428031228 Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt Phạm Văn Liễn UBND Huyện Quỳnh Phụ 08/11/2016 11/11/2016 Đã trả kết quả
2 1624185457023531 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Phạm Ngọc Căn (Nguyễn trọng Tấn) UBND Huyện Quỳnh Phụ 14/11/2016 29/11/2016 Đã trả kết quả
3 1624185486082901 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Đỗ Văn Tuấn (Đinh Thị Thảo) UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/11/2016 07/12/2016 Đã trả kết quả
4 1624185516023052 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Nguyễn Hữu Hoài - Phạm Thị Thắm UBND Huyện Quỳnh Phụ 24/11/2016 02/12/2016 Đã trả kết quả
5 1624185546040417 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trần Thị DUng - Nguyễn Duy Trữ UBND Huyện Quỳnh Phụ 28/11/2016 13/12/2016 Đã trả kết quả
6 1624185575024336 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Nguyễn huyền Chương - Lại Văn Đàn UBND Huyện Quỳnh Phụ 30/11/2016 15/12/2016 Đã trả kết quả
7 1624185604033131 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật. Trần Thị Xuyên - Vũ Xuân Chìu UBND Huyện Quỳnh Phụ 06/12/2016 09/12/2016 Đã trả kết quả
8 1624185631024913 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Nguyễn Huy Hóa - Nguyễn Thị Sáu UBND Huyện Quỳnh Phụ 13/12/2016 21/12/2016 Đã trả kết quả
9 162418566075717 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nguyễn Hải Long UBND Huyện Quỳnh Phụ 17/08/2016 30/08/2016 Đã trả kết quả
10 162418569092826 Giới thiệu và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt Phùng Thị Quýt UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/08/2016 24/08/2016 Đã trả kết quả
11 1624185719032324 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Phạm Ngọc Căn - Hòa Thị Mà UBND Huyện Quỳnh Phụ 22/12/2016 30/12/2016 Đã trả kết quả
12 1624185748032220 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Nguyễn Hữu Hoài - Nguyễn Nhật Minh UBND Huyện Quỳnh Phụ 29/12/2016 16/01/2017 Đã trả kết quả
13 162418588025900 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Trần Thị Xuyên (Trần Thị Dịu) UBND Huyện Quỳnh Phụ 05/09/2016 12/09/2016 Đã trả kết quả
14 162418726032739 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Lê Đình Quyết UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/07/2016 03/08/2016 Đã trả kết quả
15 162418756025936 Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước Nguyễn Thị Hồng UBND Huyện Quỳnh Phụ 04/10/2016 11/10/2016 Đã trả kết quả