Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 15175940032903 Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở Cty TNHH BV Phước Hải Sở Xây dựng 18/12/2015 18/01/2016 Đã trả kết quả
2 15175941025208 Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc đường Phan Bá Vành phường Quang Trung-TP Thái Bình Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng thành phố Sở Xây dựng 21/12/2015 02/02/2016 Đã trả kết quả
3 15175942035939 Thẩm định thiết kế, dự toán trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội Sở Xây dựng 21/12/2015 02/02/2016 Đã trả kết quả
4 15175943090228 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Công trình Bệnh viện phong da liễu Văn Môn- Hạng mục công trình Nhà điều trị bệnh nhân phong số 4 Nguyễn Công Đoàn Sở Xây dựng 22/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
5 15175944031735 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Công trình chợ Vĩnh Trà, huyện Quỳnh Phụ Phạm Minh Phương Sở Xây dựng 22/12/2015 06/01/2016 Đã trả kết quả
6 15175945095451 thẩm định dự án đầu tư xây dựng trường cao đẳng nghề Thái Bình rường cao đẳng nghề Thái Bình Sở Xây dựng 24/12/2015 02/02/2016 Đã trả kết quả
7 15175946095923 Công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phan Quỳnh Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phan Quỳnh Sở Xây dựng 24/12/2015 05/02/2016 Đã trả kết quả
8 15175947092603 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của trung tâm cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Sở Xây dựng 25/12/2015 22/01/2016 Đã trả kết quả
9 15175948020205 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Khu văn phòng và nhà ở cán bộ vông nhân viên nhà máy Amon nitrat-Micro Tổng công ty công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin Sở Xây dựng 28/12/2015 13/01/2016 Đã trả kết quả
10 15175949021035 Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán và điều chỉnh bổ sung của Miếu Ba Thôn, chùa Hưng Quốc, huyện Thái Thụy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sở Xây dựng 28/12/2015 29/01/2016 Đã trả kết quả
11 15175950015340 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Phan Anh Dũng Sở Xây dựng 29/12/2015 14/01/2016 Đã trả kết quả
12 1517595101428 Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng Sở Thông tin và truyền thông Sở Xây dựng 29/10/2015 09/12/2015 Đã trả kết quả
13 1517595102435 Thẩm định dự án và thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tỉnh ủy Thái Bình Văn phòng Tỉnh Ủy Sở Xây dựng 29/10/2015 09/12/2015 Thụ lý xong
14 15175951031822 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trường Đại Học Thái Bình Sở Xây dựng 30/12/2015 26/01/2016 Thụ lý xong
15 1517597093158 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Miếu ba thôn, chùa Hưng Quốc: Nhà tổ, nhà Tả vu, hữu vu, cổng chính, cổng phụ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sở Xây dựng 02/11/2015 13/11/2015 Đã trả kết quả