Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 161072139025238 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng đối ngoại. Công ty CP Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình Sở Nội vụ 06/12/2016 13/12/2016 Đã trả kết quả
2 161072168090255 Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh" khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Liên đoàn Lao động tỉnh Sở Nội vụ 15/12/2016 23/12/2016 Đang thụ lý
3 161072200022843 Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh" khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Thái Bình Sở Nội vụ 16/12/2016 26/12/2016 Đã trả kết quả
4 161072229035536 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng đối ngoại. Công an tỉnh TB Sở Nội vụ 26/12/2016 29/12/2016 Đã trả kết quả
5 16107248093846 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước UBND huyện Đông Hưng Sở Nội vụ 20/01/2016 27/01/2016 Đã trả kết quả
6 16107279083026 Đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân thuộc đối tượng nộp ngân sách nhà nước Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình Sở Nội vụ 05/05/2016 27/05/2016 Đã trả kết quả
7 1611208109104421 Thẩm định thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình: Nạo vét sông Rọng, huyện Kiến Xương Công ty KTCTTL Nam TB Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/12/2016 20/12/2016 Đã trả kết quả
8 1620102227030844 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Thu Hà UBND Thành phố Thái Bình 16/12/2016 29/12/2016 Đang thụ lý
9 1620102256015602 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Xuân Tài--->Lê Anh Ngọc + Lê Thế Vương UBND Thành phố Thái Bình 23/12/2016 10/01/2017 Đang thụ lý
10 1620102285102023 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Thiển-Nguyễn Văn Dương UBND Thành phố Thái Bình 30/12/2016 31/01/2017 Đang thụ lý
11 162010249104836 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Hiệu UBND Thành phố Thái Bình 27/10/2016 09/11/2016 Đang thụ lý
12 162010278021912 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Thị Quế UBND Thành phố Thái Bình 03/11/2016 18/11/2016 Đang thụ lý
13 1620105106033604 Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn do huyện quản lý (trừ công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II) Đinh Văn Tuấn UBND Thành phố Thái Bình 18/04/2016 13/05/2016 Thụ lý xong
14 1625198181025332 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND xã Đông Phong UBND Huyện Tiền Hải 17/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
15 1625198213021642 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND xã Tây Tiến UBND Huyện Tiền Hải 18/03/2016 04/04/2016 Đã trả kết quả