Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1614211938085250 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI ĐÌNH LỤC Sở Tư pháp 29/03/2016 19/04/2016 Đã trả kết quả
2 1614211971103140 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ THU HẰNG Sở Tư pháp 30/03/2016 13/04/2016 Đã trả kết quả
3 1614212002020827 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ NGOAN Sở Tư pháp 31/03/2016 21/04/2016 Đã trả kết quả
4 1614212034094707 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM MỸ LINH Sở Tư pháp 01/04/2016 15/04/2016 Đã trả kết quả
5 1614212067072901 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄN THỊ HẠNH Sở Tư pháp 04/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
6 1614212098091014 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LÊ QUANG THƯỢNG Sở Tư pháp 06/04/2016 20/04/2016 Đã trả kết quả
7 1614212131082636 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ BÌNH Sở Tư pháp 08/04/2016 29/04/2016 Đã trả kết quả
8 1614212163032424 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHAN THỊ HẰNG Sở Tư pháp 08/04/2016 22/04/2016 Đã trả kết quả
9 1614212196024920 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài PHRIABJARIYAWAT CHANANYA Sở Tư pháp 12/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
10 1614212227072617 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM VĂN TIẾN Sở Tư pháp 15/04/2016 11/05/2016 Đã trả kết quả
11 1614212260092510 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam GIANG VĂN HIỆU Sở Tư pháp 19/04/2016 12/05/2016 Đã trả kết quả
12 1614212290035532 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN DIỆN Sở Tư pháp 20/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
13 1614212322080357 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ HẢI YẾN Sở Tư pháp 25/04/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
14 1614212354035935 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ HOÀI Sở Tư pháp 25/04/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
15 1614212387013149 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TÔ MINH HIẾU Sở Tư pháp 26/04/2016 19/05/2016 Đã trả kết quả