Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 15928305104321 CĐHH Phạm Văn Hựu. Tây Phong, TH Phòng LĐ-TBXH Tiền Hải Sở Lao động thương binh và Xã hội 11/12/2015 24/12/2015 Đã trả kết quả
2 15928335093523 CĐHH Đào Trọng Ngự xã Thái Thuần Thái Thụy Phòng LĐ-TBXH Thái Thụy Sở Lao động thương binh và Xã hội 17/12/2015 30/12/2015 Đã trả kết quả
3 15928366082343 Di chuyển hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Bá Thân từ Quỳnh Hoàng, Quỳnh Phụ đến Chí Linh, Hải Dương Nguyễn Thị Côi Sở Lao động thương binh và Xã hội 23/12/2015 13/01/2016 Đã trả kết quả
4 15928395034702 CĐHH Nguyễn Văn Giảng. An Bài, Quỳnh Phụ Phòng LĐ-TBXH Quỳnh Phụ Sở Lao động thương binh và Xã hội 25/12/2015 08/01/2016 Đã trả kết quả
5 15928423033746 CĐHH Phạm Công Vinh. Thái Sơn, TT Phòng LĐ-TBXH Thái Thụy Sở Lao động thương binh và Xã hội 28/12/2015 11/01/2016 Đã trả kết quả
6 1592853080810 Ông Tưởng Cao Nam; trú quán: Xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, Thái Bình Phòng Lao động - TBXH huyện Vũ Thư Sở Lao động thương binh và Xã hội 06/11/2015 19/11/2015 Đã trả kết quả
7 1592884102724 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Đinh Xuân Chiểu; trú quán: Phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình Phòng Lao động - TBXH thành phố Sở Lao động thương binh và Xã hội 12/11/2015 25/11/2015 Đã trả kết quả
8 161072107104817 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng đối ngoại. Hội Người Cao tuổi tỉnh Sở Nội vụ 29/07/2016 08/08/2016 Đã trả kết quả
9 161072137085009 Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh" khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công ty Bảo việt nhân thọ Thái Bình Sở Nội vụ 06/12/2016 13/12/2016 Đã trả kết quả
10 161072165083426 Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh" khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Sở Nội vụ 15/12/2016 23/12/2016 Đang thụ lý
11 161072198090343 Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh" khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Sở Nội vụ 15/12/2016 26/12/2016 Đã trả kết quả
12 161072227080501 Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh" khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Liên đoàn Lao động tỉnh Sở Nội vụ 23/12/2016 02/01/2017 Đã trả kết quả
13 16107246075547 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sở Nội vụ 20/01/2016 27/01/2016 Đã trả kết quả
14 16107277081602 Các hình thức khen thưởng chuyên ngành, khen thưởng theo chính sách của tỉnh, bộ ngành, Trung ương Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Thái Bình Sở Nội vụ 21/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
15 1611208107010349 Thẩm định thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình: Nạo vét sông Cửa Làng, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy Công ty KTCTTL Bắc TB Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/11/2016 19/12/2016 Đã trả kết quả