Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1614212204085107 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN THỊ THÙY VÂN Sở Tư pháp 13/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
2 1614212236101548 Tạm ngừng hoạt động tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam WICHAN MITAUDOM Sở Tư pháp 15/04/2016 11/05/2016 Đã trả kết quả
3 1614212268024152 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam LẠI VĂN DUẨN Sở Tư pháp 19/04/2016 05/05/2016 Đã trả kết quả
4 1614212300020651 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài PENG QIAO YUN Sở Tư pháp 21/04/2016 16/05/2016 Đã trả kết quả
5 1614212332100623 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài ANUPOL SITTIYOS Sở Tư pháp 21/04/2016 16/05/2016 Đã trả kết quả
6 1614212363040630 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài, công dân Việt Nam cư trú tại nước ngoài CHEN YI AN Sở Tư pháp 25/04/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
7 1614212396090526 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN SAN Sở Tư pháp 27/04/2016 13/05/2016 Đã trả kết quả
8 1614212429091418 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ ĐÌNH VINH Sở Tư pháp 29/04/2016 24/05/2016 Đã trả kết quả
9 1614212459093439 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam VŨ CÔNG ĐỊNH Sở Tư pháp 04/05/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
10 1614212491084109 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI HỮU QUI Sở Tư pháp 06/05/2016 27/05/2016 Đã trả kết quả
11 1614212523024944 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THI TRANG Sở Tư pháp 09/05/2016 23/05/2016 Đã trả kết quả
12 162019294083228 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân Nguyễn Văn Tráng UBND Thành phố Thái Bình 01/11/2016 24/11/2016 Đã trả kết quả
13 162101127022630 Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH công nghiệp kim loại Tai Tong Việt Nam Ban Quản lý các KCN 28/11/2016 01/12/2016 Thụ lý xong
14 16210126021856 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động. Chi nhánh công ty CP SX hàng thể thao MAXPORT Ban Quản lý các KCN 11/01/2016 21/01/2016 Đã trả kết quả
15 16210160084047 Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Công ty TNHH thép đăc biệt Shengli Việt Nam Ban Quản lý các KCN 18/08/2016 24/08/2016 Đã trả kết quả