Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1622172289083557 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng. Nguyễn THị Mười UBND Huyện Hưng Hà 25/08/2016 08/09/2016 Đã trả kết quả
2 1622172321093907 Cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Hoàng Văn Phiêu UBND Huyện Hưng Hà 29/08/2016 05/09/2016 Đã trả kết quả
3 1622172374014210 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. TRần Thị Ngoạn UBND Huyện Hưng Hà 29/08/2016 12/09/2016 Đã trả kết quả
4 1622172406032241 Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Lê Xuân Thiệp UBND Huyện Hưng Hà 29/08/2016 12/09/2016 Thụ lý xong
5 1622172449034917 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Nguyễn Văn Thứa UBND Huyện Hưng Hà 29/08/2016 12/09/2016 Thụ lý xong
6 1622172478041120 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. Nguyễn Thị Sáo UBND Huyện Hưng Hà 30/08/2016 13/09/2016 Đã trả kết quả
7 1622172484043402 Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi Trần Văn Cảnh UBND Huyện Hưng Hà 29/08/2016 12/09/2016 Đã trả kết quả
8 1622172484045050 Trợ cấp xã hội hàng tháng người cao tuổi Trần Hữu Tiến UBND Huyện Hưng Hà 25/08/2016 16/09/2016 Đã trả kết quả
9 1622172488103151 Hỗ trợ mai táng phi BTXH Vũ THị Mười UBND Huyện Hưng Hà 25/08/2016 31/08/2016 Đã trả kết quả
10 1622172518023829 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. TRỊNH THỊ TUYẾT UBND Huyện Hưng Hà 12/09/2016 05/10/2016 Đã trả kết quả
11 1622172547101537 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội BÙI THỊ PHÀ UBND Huyện Hưng Hà 13/09/2016 26/09/2016 Đã trả kết quả
12 1622172576102056 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội PHẠM THỊ TƯƠI UBND Huyện Hưng Hà 14/09/2016 27/09/2016 Đã trả kết quả
13 1622172607095834 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội NGUYỄN THỊ MAI UBND Huyện Hưng Hà 15/09/2016 28/09/2016 Đã trả kết quả
14 1622172639031756 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. NGUYỄN THỊ MỚ UBND Huyện Hưng Hà 16/09/2016 22/09/2016 Đã trả kết quả
15 1622172671032308 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội VŨ THỊ QUYẾN UBND Huyện Hưng Hà 20/09/2016 03/10/2016 Đã trả kết quả