Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 161823587040952 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Hoàng Khánh Chi Sở Y tế 25/05/2016 29/07/2016 Đã trả kết quả
2 161823619035611 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Văn Thắng Sở Y tế 26/05/2016 01/08/2016 Đã trả kết quả
3 161823651074157 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Phạm Thị Hà Sở Y tế 01/06/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
4 161823682103642 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Phan Thị Hạnh Sở Y tế 07/06/2016 11/08/2016 Đã trả kết quả
5 161823715101050 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Đinh Ngọc Hân Sở Y tế 05/07/2016 09/09/2016 Đã trả kết quả
6 161823747021456 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Cao Lệ Huyền Sở Y tế 21/07/2016 27/09/2016 Đã trả kết quả
7 161823780085455 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Phạm Thị Phương Thảo Sở Y tế 08/08/2016 13/10/2016 Đã trả kết quả
8 161823811074051 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Viết Thành Sở Y tế 01/09/2016 08/11/2016 Đã trả kết quả
9 161823842074155 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Lê Thị Phúc Sở Y tế 05/09/2016 09/11/2016 Đã trả kết quả
10 161823875042854 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Văn Huy Sở Y tế 21/09/2016 25/11/2016 Đã trả kết quả
11 161823907095033 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Vũ Quang Hải Sở Y tế 28/09/2016 02/12/2016 Đã trả kết quả
12 161823939031502 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh PCT YHCT NGUYỄN HỮU TÚ Sở Y tế 11/10/2016 18/01/2017 Dừng bổ sung
13 161823971020914 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Vũ Xuân Việt Sở Y tế 03/11/2016 28/12/2016 Đã trả kết quả
14 1618991004012749 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Vũ Thị Phương Sở Y tế 21/11/2016 16/12/2016 Đã trả kết quả
15 1618991035023918 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Chu Thị Kim Chi Sở Y tế 02/12/2016 29/12/2016 Đã trả kết quả