Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 15928241041645 CĐHH Phạm Văn Hòa. An Bồi, Kiến Xương, TB Phòng LĐ-TBXH KX Sở Lao động thương binh và Xã hội 01/12/2015 14/12/2015 Đã trả kết quả
2 15928275100822 Di chuyển hồ sơ liệt sỹ Nguyễn Hữu Sánh (Bản sao) từ Đông Hưng đi Quảng Ninh Nguyễn Thị Nguyệt Sở Lao động thương binh và Xã hội 07/12/2015 25/12/2015 Đã trả kết quả
3 15928307105156 CĐHH Đoàn Văn Bật. Đông Lâm, TH Phòng LĐ-TBXH Tiền Hải Sở Lao động thương binh và Xã hội 11/12/2015 24/12/2015 Đã trả kết quả
4 15928336094050 CĐHH Nguyễn Mạnh Hà. Thái Tân, TT, TB Phòng LĐ-TBXH Thái Thụy Sở Lao động thương binh và Xã hội 17/12/2015 30/12/2015 Đã trả kết quả
5 15928368013722 di chuyển HS CĐHH đi Hà Nội Trần Công Khính Sở Lao động thương binh và Xã hội 23/12/2015 13/01/2016 Đã trả kết quả
6 15928397035257 CĐHH Bùi Đức VỊnh, Đông Hải, QP Phòng LĐ-TBXH Quỳnh Phụ Sở Lao động thương binh và Xã hội 25/12/2015 08/01/2016 Đã trả kết quả
7 15928425040333 CĐHH Nguyễn Văn Lâm. Đông Xuân, ĐH Phòng LĐ-TBXH Đông Hưng Sở Lao động thương binh và Xã hội 28/12/2015 11/01/2016 Đã trả kết quả
8 1592855083511 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ Liệt sĩ Lê Văn Tạc. Xã Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình Lê Văn Tác Sở Lao động thương binh và Xã hội 06/11/2015 03/12/2015 Đã trả kết quả
9 1592886103747 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Khổng Minh Cảnh; trú quán: Xã Đông Mỹ, Thành phố Thái Bình Phòng Lao động - TBXH thành phố Sở Lao động thương binh và Xã hội 12/11/2015 25/11/2015 Đã trả kết quả
10 161072109025751 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng đối ngoại. Sở Thông tin và Truyền thông Sở Nội vụ 16/08/2016 23/08/2016 Đã trả kết quả
11 162011213081229 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”. Ủy ban nhân dân phường Đề Thám UBND Thành phố Thái Bình 07/11/2016 11/11/2016 Đang thụ lý
12 162019210025954 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Phạm Đình Diệu UBND Thành phố Thái Bình 18/10/2016 02/11/2016 Đang thụ lý
13 1620192130043030 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Vinh--->Đinh Xuân Tiến UBND Thành phố Thái Bình 08/11/2016 23/11/2016 Đang thụ lý
14 1620192159012920 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Vũ Văn Việt ( 02 hs) UBND Thành phố Thái Bình 14/11/2016 02/12/2016 Đang thụ lý
15 1620192189080803 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lê Văn Thúy UBND Thành phố Thái Bình 17/11/2016 09/12/2016 Đang thụ lý