Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 161899911095203 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Vũ Thị Hà Sở Y tế 24/10/2016 18/11/2016 Đã trả kết quả
2 161899943014935 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với giấy chứng nhận có thời hạn) Đào Thị Hạnh Sở Y tế 02/11/2016 29/11/2016 Đã trả kết quả
3 161899975024946 Gia hạn giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP): Công ty cổ phần dược Sông Hồng - Rerico Sở Y tế 10/11/2016 02/12/2016 Đã trả kết quả
4 1620102106021714 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Tuấn - Hà Văn Thuận UBND Thành phố Thái Bình 15/11/2016 30/11/2016 Đang thụ lý
5 1620102135075429 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trương Văn Đãng UBND Thành phố Thái Bình 25/11/2016 28/12/2016 Đang thụ lý
6 1620102164090346 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Duy Hiện UBND Thành phố Thái Bình 02/12/2016 09/12/2016 Đang thụ lý
7 1620102193083153 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Phượng-> Nguyễn Xuân Hởi UBND Thành phố Thái Bình 09/12/2016 22/12/2016 Đang thụ lý
8 1620102221093614 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đặng Thị Nhung UBND Thành phố Thái Bình 16/12/2016 24/01/2017 Đang thụ lý
9 1620102250084141 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Ngọc Khánh UBND Thành phố Thái Bình 21/12/2016 11/01/2017 Đang thụ lý
10 1620102280084240 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp diện tích theo hiện trạng sử dụng đất tăng so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Sơn->Đặng Thị Láng UBND Thành phố Thái Bình 29/12/2016 30/01/2017 Đã trả kết quả
11 162010243013617 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Thị Lan UBND Thành phố Thái Bình 26/10/2016 08/11/2016 Đang thụ lý
12 1625205156041948 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Văn Giang UBND Huyện Tiền Hải 09/08/2016 13/09/2016 Đã trả kết quả
13 16252051590101039 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ngô Xuân Sứng UBND Huyện Tiền Hải 07/12/2016 10/01/2017 Đã trả kết quả
14 16252051618092334 Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm Ngọc Phương UBND Huyện Tiền Hải 08/12/2016 09/12/2016 Đã trả kết quả
15 16252051649080154 Đăng ký giao dịch bảo đảm Phạm Văn Biên UBND Huyện Tiền Hải 12/12/2016 13/12/2016 Đã trả kết quả