Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1618100104100708 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm CTCP TMDV CỔNG VÀNG Sở Y tế 22/07/2016 09/08/2016 Đã trả kết quả
2 1618100136035534 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Hợp tác xã Thủy Tinh Trà Vinh Sở Y tế 26/08/2016 23/09/2016 Đã trả kết quả
3 1618100168032759 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Công ty TNHH may xuất khẩu Thiên Tân Sở Y tế 07/10/2016 25/10/2016 Đã trả kết quả
4 1618100200100620 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm CSSX MEN RƯỢU HIẾU DUYÊN Sở Y tế 28/11/2016 09/12/2016 Đã trả kết quả
5 161810034024619 Thủ tục xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) CT CP TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN Sở Y tế 04/03/2016 24/03/2016 Đã trả kết quả
6 161810066105258 Thủ tục xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) CT TNHH DV và TM QUANG ANH Sở Y tế 17/06/2016 11/07/2016 Đã trả kết quả
7 161810098093253 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm CSCB MEN RƯỢU TRUNG TIẾN Sở Y tế 19/07/2016 11/08/2016 Đã trả kết quả
8 161823192080548 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Lê Thị Thúy Sở Y tế 07/01/2016 21/03/2016 Đã trả kết quả
9 161823224030826 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Khiếu Thị Thanh Sở Y tế 12/01/2016 24/03/2016 Đã trả kết quả
10 161823256023825 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Hoàng Thị Thủy Sở Y tế 19/01/2016 31/03/2016 Đã trả kết quả
11 161823288090353 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Trọng Đạm Sở Y tế 29/01/2016 12/04/2016 Đã trả kết quả
12 161823321104503 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Nguyễn Đình Ninh Sở Y tế 03/03/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
13 161823353074927 Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam Vũ Thị Thu Trang Sở Y tế 24/03/2016 30/05/2016 Đã trả kết quả
14 1625200154092043 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Nguyễn Thị Mạch UBND Huyện Tiền Hải 25/10/2016 25/10/2016 Đã trả kết quả
15 1625200183103824 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận. Trường mầm non Tây Sơn UBND Huyện Tiền Hải 28/10/2016 28/10/2016 Đã trả kết quả