Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1625198200033454 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND xã Đông Trà UBND Huyện Tiền Hải 17/03/2016 01/04/2016 Đã trả kết quả
2 1625198232030243 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. UBND xã Đông Lâm UBND Huyện Tiền Hải 22/03/2016 30/03/2016 Đã trả kết quả
3 1625198264090701 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND xã Nam Thắng UBND Huyện Tiền Hải 24/03/2016 08/04/2016 Đã trả kết quả
4 1625198296083741 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. UBND xã An Ninh UBND Huyện Tiền Hải 08/04/2016 25/04/2016 Đã trả kết quả
5 1625198327083921 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND xã Tây Phong UBND Huyện Tiền Hải 15/04/2016 02/05/2016 Đã trả kết quả
6 1625198356104855 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND xã Đông Qúy UBND Huyện Tiền Hải 19/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
7 1625198385042626 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND XÃ NAM THANH UBND Huyện Tiền Hải 19/04/2016 06/05/2016 Đã trả kết quả
8 1625198414093143 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. UBND xã Tây Phong UBND Huyện Tiền Hải 20/04/2016 09/05/2016 Đã trả kết quả
9 1625198443084431 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. UBND xã Đông trà UBND Huyện Tiền Hải 29/04/2016 18/05/2016 Đã trả kết quả
10 1625198472092654 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi UBND XÃ VÂN TRƯỜNG UBND Huyện Tiền Hải 17/05/2016 01/06/2016 Đã trả kết quả
11 1625198501071036 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật. UBND XÃ TÂY NINH UBND Huyện Tiền Hải 24/05/2016 27/05/2016 Đã trả kết quả
12 162519853084240 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Uỷ ban nhân dân xã Đông Trà UBND Huyện Tiền Hải 19/01/2016 03/02/2016 Đã trả kết quả
13 1625198560050947 Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ UBND XÃ NAM HÀ UBND Huyện Tiền Hải 04/06/2016 21/06/2016 Đã trả kết quả
14 1625198589024807 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. UBND xã Tây Lương UBND Huyện Tiền Hải 17/06/2016 04/07/2016 Đã trả kết quả
15 1625198618045459 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. UBND xã Đông Phong UBND Huyện Tiền Hải 17/06/2016 04/07/2016 Đã trả kết quả