Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 16127676100634 Cải tạo nâng cấp phòng thư viện, phòng y tế- Câu lạc bộ Lê Qúy Đôn, thành phố Thái Bình Công ty TNHH xây lắp Thái Hà Sở Tài chính 22/09/2016 02/11/2016 Đã trả kết quả
2 161313113081923 Thuê đất tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng Công ty TNHH Xây dựng và TM Thành Vinh Sở Tài nguyên và Môi trường 19/01/2016 02/02/2016 Đã trả kết quả
3 161313147111245 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (6 TH) UBND xã Thượng Hiền Sở Tài nguyên và Môi trường 09/03/2016 23/03/2016 Thụ lý xong
4 161313180014556 Thuê đât tại Phường Phú Khánh, Thành phố Thái Bình Công ty CP Đầu tư sản xuất nhập khẩu Kim Long Sở Tài nguyên và Môi trường 29/03/2016 12/04/2016 Đã trả kết quả
5 161313212015802 Gia hạn thời hạn sử dụng đất Công ty TNHH SXXNK Phương Thanh Sở Tài nguyên và Môi trường 22/04/2016 20/05/2016 Thụ lý xong
6 161313247084501 Giao đất tại xã Thái Thượng để xây dựng khu neo đậu tránh trú bão UBND huyện Thái Thụy Sở Tài nguyên và Môi trường 10/06/2016 24/06/2016 Dừng bổ sung
7 161313280015201 Chuyển hình thức thuê đất từ trả tiền hàng năm sang trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa Sở Tài nguyên và Môi trường 01/08/2016 23/08/2016 Thụ lý xong
8 161313313033532 Giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch 4 điểm dân cư UBND xã Văn Lang Sở Tài nguyên và Môi trường 12/10/2016 26/10/2016 Thụ lý xong
9 161313342021638 Gia hạn thời hạn sử dụng đất tại 2 điểm (Thị trấn Hưng Hà và thị trấn Hưng Nhân) Công ty Cổ phần vật tư tổng hợp Hưng Hà Sở Tài nguyên và Môi trường 17/10/2016 10/11/2016 Thụ lý xong
10 161313375023048 Giao đất quy hoạch dân vận động và dân cư thôn Tây Bình Cách UBND xã Đông Xá Sở Tài nguyên và Môi trường 10/11/2016 24/11/2016 Thụ lý xong
11 161313409030719 Giao đất mở rộng khuôn viên chùa Ngải Đông Hội phật tư nhân dân thôn Ngải Đông Sở Tài nguyên và Môi trường 30/11/2016 14/12/2016 Thụ lý xong
12 161313441091530 Giao đất tại xã An Châu, huyện Đông Hưng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường 16/12/2016 30/12/2016 Thụ lý xong
13 161315116033113 KÊ KHAI NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT Công ty CP Phát triển Thủy Long Sở Tài nguyên và Môi trường 11/03/2016 17/03/2016 Đã trả kết quả
14 161315148091744 Kê khai NVTC có đối trừ Công ty CP May XK Việt Thái Sở Tài nguyên và Môi trường 15/04/2016 28/04/2016 Đã trả kết quả
15 161315180021406 KÊ KHAI NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT Công ty TNHH XDTM Tân Phát Sở Tài nguyên và Môi trường 24/05/2016 30/05/2016 Thụ lý xong