Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 16115143031940 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Công ty CP Xây dựng Xuân Quang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/10/2016 04/11/2016 Đã trả kết quả
2 161152123091258 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Nguyễn Văn Chung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/01/2016 03/02/2016 Đã trả kết quả
3 161152156093010 Đổi, cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản. Bùi Văn Hải Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/03/2016 11/03/2016 Đã trả kết quả
4 161152190084350 Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản. Bùi Văn Tỵ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/03/2016 29/03/2016 Đã trả kết quả
5 161152223080029 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Nguyễn Xuân Thanh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/05/2016 02/06/2016 Đã trả kết quả
6 161152255094730 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Bùi Văn Hùng (TB 90135 TS) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/06/2016 14/06/2016 Đã trả kết quả
7 161152287033616 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Nguyễn Văn Hiền (06 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/06/2016 01/07/2016 Đã trả kết quả
8 161152319030428 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán Nguyễn Văn Cường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/08/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
9 161152351085547 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Vũ Văn Tuyến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/09/2016 06/10/2016 Đã trả kết quả
10 161152383084423 Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Bùi Văn Diệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/10/2016 04/11/2016 Đã trả kết quả
11 161152415042926 Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá. Đặng Thanh Khuyên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/12/2016 16/12/2016 Đã trả kết quả
12 1612112025308 CHO PHÉP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI (ĐOÀN RA) Sở Nội vụ Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình 16/06/2016 17/06/2016 Đã trả kết quả
13 1620192269095720 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhận do bị mất Trần Văn Đới UBND Thành phố Thái Bình 30/11/2016 13/12/2016 Đã trả kết quả
14 1620192298103046 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Trần Minh Thuấn--->Lê Văn Thanh UBND Thành phố Thái Bình 07/12/2016 29/12/2016 Đang thụ lý
15 1620192326031432 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Ngô Gia Khánh-->Nguyễn Văn Đậm UBND Thành phố Thái Bình 19/12/2016 02/01/2017 Đang thụ lý