Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 16211535091801 Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường : Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất đồ chơi xuất khẩu Công ty TNHH Shinshiya-NG Việt Nam UBND Huyện Đông Hưng 20/04/2016 04/05/2016 Đã trả kết quả
2 1621157121095021 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh KD dược liệu Phan Thị Hệ UBND Huyện Đông Hưng 20/12/2016 22/12/2016 Thụ lý xong
3 162115753095650 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng Phạm Hồng Thư UBND Huyện Đông Hưng 15/09/2016 19/09/2016 Đã trả kết quả
4 162115785024215 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trang trại chăn nuôi lợn Trần Văn Tứ UBND Huyện Đông Hưng 29/09/2016 03/10/2016 Đã trả kết quả
5 162122322074648 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phạm Văn Tháp UBND Huyện Đông Hưng 15/12/2016 29/12/2016 Thụ lý xong
6 16212235041250 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Bùi Ngọc Sơn UBND Huyện Đông Hưng 07/12/2016 09/01/2017 Thụ lý xong
7 162216641104318 Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Phạm Văn Tới UBND Huyện Hưng Hà 14/10/2016 20/10/2016 Đã trả kết quả
8 1622170105082158 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Văn Lộc UBND Huyện Hưng Hà 30/09/2016 04/10/2016 Đã trả kết quả
9 1622170137082558 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hà Văn Băng UBND Huyện Hưng Hà 18/10/2016 21/10/2016 Đã trả kết quả
10 1622170169082647 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Viết Vương UBND Huyện Hưng Hà 16/11/2016 18/11/2016 Đã trả kết quả
11 1622170201033924 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Xuân Thọ UBND Huyện Hưng Hà 19/12/2016 21/12/2016 Đã trả kết quả
12 162217045040800 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Bùi Huy Phát UBND Huyện Hưng Hà 29/08/2016 31/08/2016 Đã trả kết quả
13 162217077090615 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Lịch UBND Huyện Hưng Hà 14/09/2016 16/09/2016 Đã trả kết quả
14 16221721003101315 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. NGUYỄN HỮU THỦY UBND Huyện Hưng Hà 13/10/2016 26/10/2016 Đã trả kết quả
15 16221721035031337 Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. ĐỖ THỊ ĐÁNG UBND Huyện Hưng Hà 13/10/2016 26/10/2016 Đã trả kết quả