Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 151899169084949 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược Hà Văn Lưu Sở Y tế 18/12/2015 20/01/2016 Đã trả kết quả
2 151899172030058 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với giấy chứng nhận có thời hạn) Phạm Thị Thu Trang Sở Y tế 21/12/2015 21/01/2016 Đã trả kết quả
3 151899176021555 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Đặng Thị Quy Sở Y tế 22/12/2015 22/01/2016 Đã trả kết quả
4 151899180033838 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược Bùi Thị Hằng Sở Y tế 22/12/2015 22/01/2016 Đã trả kết quả
5 151899184012446 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Phan Thị Lý Sở Y tế 24/12/2015 27/01/2016 Đã trả kết quả
6 151899188030550 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Nguyễn Thị Như Ngọc Sở Y tế 28/12/2015 29/01/2016 Đã trả kết quả
7 15189919031029 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược Trần Thị Trâm Sở Y tế 30/10/2015 02/12/2015 Đã trả kết quả
8 151899194014109 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Trần Thị Tươi Sở Y tế 31/12/2015 03/02/2016 Đã trả kết quả
9 15189922090305 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với giấy chứng nhận có thời hạn) Vũ Thị Tho Sở Y tế 02/11/2015 03/12/2015 Đã trả kết quả
10 15189926103337 Cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam: Nguyễn Trung Kiên Sở Y tế 02/11/2015 10/11/2015 Đã trả kết quả
11 15189930020557 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Đào Thị Ngoãn Sở Y tế 02/11/2015 03/12/2015 Đã trả kết quả
12 15189934092353 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với giấy chứng nhận có thời hạn) Nguyễn Thị Quỳnh Hương Sở Y tế 03/11/2015 04/12/2015 Đã trả kết quả
13 15189938092059 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Nguyễn Thị Hòa Sở Y tế 04/11/2015 07/12/2015 Đã trả kết quả
14 15189942015557 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược Bùi Thị Bẩy Sở Y tế 04/11/2015 07/12/2015 Đã trả kết quả
15 15189946041431 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam Vũ Thị Yên Sở Y tế 04/11/2015 07/12/2015 Đã trả kết quả