Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 17251983386044045 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Trần Quang Hứa UBND Huyện Tiền Hải 22/09/2017 09/10/2017 Thụ lý xong
2 17251983425084800 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Ngô Thị Mỵ UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2017 01/11/2017 Thụ lý xong
3 17251983458035515 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Phạm Thị Ngắn UBND Huyện Tiền Hải 17/10/2017 01/11/2017 Thụ lý xong
4 17135213043447 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Hộ gia đình Ông Lại Quang Tuyến Sở Tài nguyên và Môi trường 12/09/2017 27/09/2017 Thụ lý xong
5 17222194491081723 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Quân UBND Huyện Hưng Hà 01/09/2017 05/10/2017 Thụ lý xong
6 17222194556031220 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Văn Tưởng UBND Huyện Hưng Hà 11/09/2017 22/09/2017 Thụ lý xong
7 17222194591100306 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàng Văn Đãng UBND Huyện Hưng Hà 14/09/2017 27/09/2017 Thụ lý xong
8 17222194623024728 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Đình Chế UBND Huyện Hưng Hà 14/09/2017 17/10/2017 Thụ lý xong
9 17222194655085555 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đinh Văn Chí UBND Huyện Hưng Hà 18/09/2017 29/09/2017 Thụ lý xong
10 17222194687104921 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Trần Thị Hiền UBND Huyện Hưng Hà 19/09/2017 20/10/2017 Thụ lý xong
11 17222194757034012 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Đoàn UBND Huyện Hưng Hà 22/09/2017 05/10/2017 Thụ lý xong
12 17222194812091405 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trần Thanh Sơn UBND Huyện Hưng Hà 28/09/2017 11/10/2017 Thụ lý xong
13 171313633023352 Chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trường mầm non UBND xã Thụy Chính Sở Tài nguyên và Môi trường 03/10/2017 17/10/2017 Thụ lý xong
14 171315766100758 Kê khai NVTC về đất tại xã An Bồi, huyện Kiến Xương Doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp xây dựng Vũ Chính Sở Tài nguyên và Môi trường 05/10/2017 11/10/2017 Thụ lý xong
15 16222191019040830 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Văn Lập UBND Huyện Hưng Hà 23/11/2016 26/12/2016 Thụ lý xong