Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 171072297023354 Tặng bằng khen của UBND tỉnh đã đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua Quyết Thắng thực hiện nhiệm vụ chính trị bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2017 Vương Văn Dũng, Biên Phòng Tỉnh Sở Nội vụ 07/12/2017 13/12/2017 Thụ lý xong
2 171072299082803 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân Cục Thống Kê tỉnh năm 2017 Phạm Thị Thu Huyền, Cục Thống Kê Tỉnh Sở Nội vụ 11/12/2017 15/12/2017 Thụ lý xong
3 171072301075427 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Quyết đinh số 17/QĐ-UBND về thực hiện nếp sống văn hóa Nguyễn Hồng Công Sở Nội vụ 12/12/2017 19/12/2017 Thụ lý xong
4 171072302022740 Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng co 04 tập thể và 01 cá nhân thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có thành tích xuât sắc trong phong trào thi đua năm 2017 Vũ Thuần Long Sở Nội vụ 13/12/2017 20/12/2017 Thụ lý xong
5 171148531104911 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở MONKEY FRUIT (Nguyễn Văn Cường) MONKEY FRUIT (Nguyễn Văn Cường) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/11/2017 21/11/2017 Thụ lý xong
6 171148544033639 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) Công ty TNHH SX và KD lương thực Việt Hà (Nguyễn Thị Yên) Công ty TNHH SX và KD lương thực Việt Hà (Nguyễn Thị Yên) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/11/2017 01/12/2017 Thụ lý xong
7 171148547095540 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Trần Xuân Ba (giò chả, xúc xích, bánh cuốn) Trần Xuân Ba Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/11/2017 05/12/2017 Thụ lý xong
8 171148548100349 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Đoàn Văn Dụng, Đoàn Văn Dũng) Đoàn Văn Dụng (02 bộ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2017 06/12/2017 Thụ lý xong
9 1711208176031632 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xử lý cấp bách cống Dương Liễu tại vị trí Km190+600 đê tả Hồng Hà II, xã Minh Tân, huyện Kiến Xương. Giai đoạn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình (Nguyễn Minh Trọng) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/11/2017 22/11/2017 Thụ lý xong
10 1711208198103227 Thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án nâng cấp hệ thống đê Hữu Luộc từ K0+000 đến K36+000, giai đoạn 2, từ K3+000 đến 11+600, tu sửa và nâng cấp kè Đại Nẫm, kè Việt Yên và một số công trình trên tuyến. BQLDA NN PTNT (Đinh Văn Thành) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/10/2017 21/11/2017 Thụ lý xong
11 1711208202015539 Thẩm định thiết kế, dự toán công trình cải tạo, nâng cấp đập Đại An Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Thái Bình (Vũ Đức Thuận) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/11/2017 01/12/2017 Thụ lý xong
12 1711208203015750 Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn BQLDA Phục hồi và phát triển rừng ven biển tỉnh Thái Bình (Dương Văn Huy) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/11/2017 05/12/2017 Thụ lý xong
13 171148549100629 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Phạm Văn Thắng 02 tàu) Phạm Văn Thắng (02 tàu) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2017 06/12/2017 Thụ lý xong
14 171148550012834 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cơ sở Trần Văn Thưởng Trần Văn Thưởng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2017 28/11/2017 Thụ lý xong
15 171148552034633 Cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm Công ty CP TM và DV lương thực Hà Anh (Hà Thị Thanh Hải) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/11/2017 28/11/2017 Thụ lý xong