Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1718231516015631 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh PK RĂNG HÀM MẶT BS NGUYỄN THỊ THANH THỦY Sở Y tế 07/08/2017 16/10/2017 Thụ lý xong
2 17201021667023426 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Phạm Quang Hưng - NGuyễn Quốc Tuấn UBND Thành phố Thái Bình 09/11/2017 14/12/2017 Thụ lý xong
3 17201021671033020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Hoàng yển - Hoàng Diểm UBND Thành phố Thái Bình 09/11/2017 14/12/2017 Thụ lý xong
4 171276327104220 Nâng cấp, mở rộng mặt đê đoạn qua di tích quốc gia Đặc biệt Chùa Keo (từ km 175+00 đến Km176+460) Ban quản lý huyện Vũ Thư Sở Tài chính 21/12/2017 05/02/2018 Thụ lý xong
5 17757502103821 Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước và cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 02 xã An Mỹ, An Thanh và KCN Cầu Nghìn thuộc địa phận xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ của Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng. Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2017 17/09/2018 Thụ lý xong
6 17757571041916 Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát vật liệu xây dựng tại xã Thuỵ Hưng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình của Công ty TNHH Duẩn Dung. Công ty TNHH Duẩn Dung Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/08/2017 22/02/2018 Thụ lý xong
7 17757671043327 Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy dệt tất cao cấp tại CCN Trần Lãm, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH Kyosei Việt Nam. Công ty TNHH Kyosei Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/11/2017 13/06/2018 Thụ lý xong
8 17135240085437 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty CP Công nghiệp Sông Đà Sở Tài nguyên và Môi trường 17/11/2017 04/12/2017 Thụ lý xong
9 1779835022331 Quyết định hỗ trợ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 07 xã Thái Dương, Thái Sơn, Thái Phúc, Thái Hà, Thái Giang, Thuỵ Phong, Thuỵ Thanh huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình của Công ty CP Casaro Miền Bắc. Công ty CP Casaro Miền Bắc Sở Kế hoạch và Đầu tư 29/03/2017 28/09/2017 Thụ lý xong
10 181276429103206 Công trình tu sửa kho chống lụt bão bến Hiệp huyện quỳnh Phụ năm 2018 Chi cục thủy lợi, Sở nông nghiệp PTNT Sở Tài chính 16/07/2018 28/08/2018 Thụ lý xong
11 181276430031304 Cải tạo, sữa chữa trụ sở làm việc Ban quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ban quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Sở Tài chính 17/07/2018 29/08/2018 Thụ lý xong
12 181313793094807 Giao đất (08 trường hợp) UBND xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư Sở Tài nguyên và Môi trường 08/06/2018 14/09/2018 Thụ lý xong
13 181313810030251 Điều chỉnh chủ sử dụng đất tại KCN Cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ Tổng Công ty IDICO-CTCP Sở Tài nguyên và Môi trường 06/07/2018 06/08/2018 Thụ lý xong
14 181313813023404 Thuê đất tại xã Đông Hợp để xây dựng nhà máy sản xuất cơ khí thép Hoàng Đào Công ty TNHH thép Hoàng Đào Sở Tài nguyên và Môi trường 17/07/2018 03/08/2018 Thụ lý xong
15 181313814090359 Cấp GCN, chuyển mục đích sử dụng đất Chùa Tây Khánh Sở Tài nguyên và Môi trường 17/07/2018 31/07/2018 Thụ lý xong