Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 16757297092236 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Tràng Thái Bình Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Tràng Thái Bình Sở Kế hoạch và Đầu tư 02/08/2016 15/05/2018 Thụ lý xong
2 171313606025014 Thuê đất tại xã Thái Tân, huyện Thái Thụy Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thái Ninh Sở Tài nguyên và Môi trường 29/08/2017 13/09/2017 Thụ lý xong
3 171313650090144 Thuê đất, cấp GCN tại KCN Tiền Hải (giai đoạn 2) Công ty Cổ phần Cerinco Hà Nội Sở Tài nguyên và Môi trường 31/10/2017 14/11/2017 Thụ lý xong
4 171759745095446 Thẩm định, phê duyệt thiết kế Công ty CP công nghệ VLXD Vicomark Công ty CP công nghệ VLXD Vicomark Sở Xây dựng 14/05/2018 08/06/2018 Thụ lý xong
5 171759747040738 Thẩm định, phê duyệt thiết kế nhà kho số 3 nhà máy kéo sợi OE Công ty dệt may An Nam Sở Xây dựng 14/05/2018 06/06/2018 Thụ lý xong
6 17135240085437 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty CP Công nghiệp Sông Đà Sở Tài nguyên và Môi trường 17/11/2017 04/12/2017 Thụ lý xong
7 1713811090057 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đông A Sở Tài nguyên và Môi trường 08/05/2017 05/06/2017 Thụ lý xong
8 17201021667023426 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Phạm Quang Hưng - NGuyễn Quốc Tuấn UBND Thành phố Thái Bình 09/11/2017 14/12/2017 Thụ lý xong
9 17201021671033020 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Hoàng yển - Hoàng Diểm UBND Thành phố Thái Bình 09/11/2017 14/12/2017 Thụ lý xong
10 17201021674085422 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Phạm Thế Hường-Lê Xuân Phúc UBND Thành phố Thái Bình 10/11/2017 15/12/2017 Thụ lý xong
11 17201021678082328 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho trước ngày 01/07/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận trường hợp không có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy định nhưng bên chuyển quyền trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Vũ Thị Huê - Vũ Văn Chiến UBND Thành phố Thái Bình 13/11/2017 18/12/2017 Thụ lý xong
12 1726140722100602 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bùi Tắc Hưởng UBND Huyện Thái Thụy 12/04/2018 27/04/2018 Thụ lý xong
13 1779835022331 Quyết định hỗ trợ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 07 xã Thái Dương, Thái Sơn, Thái Phúc, Thái Hà, Thái Giang, Thuỵ Phong, Thuỵ Thanh huyện Thái Thuỵ tỉnh Thái Bình của Công ty CP Casaro Miền Bắc. Công ty CP Casaro Miền Bắc Sở Kế hoạch và Đầu tư 29/03/2017 28/09/2017 Thụ lý xong
14 181276391033506 Nạo vét sông Vĩnh Trà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình UBND huyện Hưng Hà Sở Tài chính 03/04/2018 21/05/2018 Thụ lý xong
15 181276392081615 Đường vào khu phân phối khí Tiền Hải ( đường số 1 KCN Tiền Hải, đoạn từ Đường Đồng Châu vào trạm phân phối khí) Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sở Tài chính 05/04/2018 23/05/2018 Thụ lý xong