Tra cứu hồ sơ

Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 171790738092543 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3 Công ty TNHH TM và TKXD Bảo Châu: Thiết kế GT, giám sát GT, Thiết kế DD CN, giám sát CT DD-CN, Thiết kế CT nông nghiệp và PTNT, giám sát CT nông nghiệp và PTNT Công ty TNHH TM và TKXD Bảo Châu Sở Xây dựng 22/11/2017 28/12/2017 Thụ lý xong
2 171790749081953 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Giám sát công trình DD-CN, Giao thông ông Bùi Văn Bích Bùi Văn Bích Sở Xây dựng 10/11/2017 12/01/2018 Thụ lý xong
3 171790784093723 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III, lĩnh vực Thiết kế kiến trúc công trình Vũ Thanh Trà Sở Xây dựng 15/12/2017 16/02/2018 Thụ lý xong
4 171790786082517 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát công trình giao thông đường bộ; Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước Hoàng Văn Kiên Sở Xây dựng 18/12/2017 19/02/2018 Thụ lý xong
5 171790787014039 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát công trình giao thông đường bộ; Giám sát Hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước Công ty TNHH Lâm Linh Sở Xây dựng 18/12/2017 19/02/2018 Thụ lý xong
6 171790789040021 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Lĩnh vực Kiểm định xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hoàng Minh Tiến Sở Xây dựng 19/12/2017 28/02/2018 Thụ lý xong
7 171790790040402 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II: Kiểm định xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Lê Hoàng Phương Sở Xây dựng 19/12/2017 28/02/2018 Thụ lý xong
8 171790794023525 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật Nguyễn Tiến Thanh Sở Xây dựng 20/12/2017 01/03/2018 Thụ lý xong
9 171790795024048 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II:Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường bộ Phạm Đình Quân Sở Xây dựng 20/12/2017 01/03/2018 Thụ lý xong
10 171790796024717 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: lĩnh vực giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật Nguyễn Mạnh Hòa Sở Xây dựng 20/12/2017 01/03/2018 Thụ lý xong
11 171790797025040 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật Trần Minh Đức Sở Xây dựng 20/12/2017 01/03/2018 Thụ lý xong
12 171790800042419 Cấp mới chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng hạng III: Lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công trình giao thông; Lĩnh vực khảo sát địa hình Công ty TNHH đo đạc Việt Sở Xây dựng 21/12/2017 30/01/2018 Thụ lý xong
13 171790801105008 Cấp mới cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II: Lĩnh vực Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Hạng III: Khảo sát địa hình; THiết kế thẩm tra công trình giao thông; Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông Công ty TNHH ĐTXD và TV thiết kế Á Châu Sở Xây dựng 22/12/2017 31/01/2018 Thụ lý xong
14 171790802032001 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện - Công ty Điện lực Thái Bình Công ty Điện lực Thái Bình Sở Xây dựng 25/12/2017 06/03/2018 Thụ lý xong
15 171790803032900 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III: Giám sát lắp đặt thiết bị công trình điện Phạm Thị Hải Yến Sở Xây dựng 25/12/2017 06/03/2018 Thụ lý xong