Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
121 THỦ TỤC 013: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
122 THỦ TỤC 14: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI CHO NGƯỜI ĐÃ CÓ HỒ SƠ, GIẤY TỜ CÁ NHÂN Hộ tịch 2
123 THỦ TỤC 015: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
124 THỦ TỤC 17: THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH Hộ tịch 2
125 THỦ TỤC 16: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
126 THỦ TỤC 08: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI VÀ THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM TỪ ĐỦ 14 TRỞ LÊN CƯ TRÚ Ở TRONG NƯỚC Hộ tịch 2
127 THỦ TỤC 02: CÔNG NHẬN “THÔN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”, “KHU PHỐ VĂN HOÁ”. Văn hóa TTDL 2
128 THỦ TỤC 01: CÔNG NHẬN LẦN ĐẦU “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ”. Văn hóa TTDL 2
129 THỦ TỤC 03: CÔNG NHẬN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”. Văn hóa TTDL 2
130 THỦ TỤC 04: CÔNG NHẬN “PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”, “THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”. Văn hóa TTDL 2
131 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
132 THỦ TỤC 06: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
133 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
134 THỦ TỤC 08: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
135 THỦ TỤC 09: ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẨM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2