Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
16 THỦ TỤC 011: CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG Người có công 2
17 THỦ TỤC 012: MUA BẢO HIỂM Y TẾ Người có công 2
18 THỦ TỤC 013: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN. Người có công 2
19 THỦ TỤC 014: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ MAI TÁNG PHÍ, TRỢ CẤP MỘT LẦN CHO THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG ĐÃ TỪ TRẦN Người có công 2
20 THỦ TỤC 015: CẤP SỔ THEO DÕI PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Người có công 2
21 THỦ TỤC 016: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ. Người có công 2
22 THỦ TỤC 017: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Người có công 2
23 THỦ TỤC 018: GIỚI THIỆU VÀ HỖ TRỢ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT Người có công 2
24 THỦ TỤC 019: DI CHUYỂN HÀI CỐT LIỆT SĨ Người có công 2
25 THỦ TỤC 020: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THÂN NHÂN LIỆT SỸ. Người có công 2
26 THỦ TỤC 021: BỔ SUNG TÌNH HÌNH THÂN NHÂN TRONG HỒ SƠ LIỆT SĨ Người có công 2
27 THỦ TỤC 1: XÉT CÔNG NHẬN XÃ PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2
28 THỦ TỤC 2: CHI HỖ TRỢ CHO TRẺ EM LANG THANG, TRẺ EM BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC, TRẺ EM PHẢI LAO ĐỘNG NẶNG NHỌC TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM (CHƯƠNG TRÌNH 19). Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2
29 THỦ TỤC 1: THÀNH LẬP NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ. Giáo dục và đào tạo 2
30 THỦ TỤC 2: CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, NHÀ TRẺ Giáo dục và đào tạo 2