Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 40: THAY ĐỔI NỘI DUNG GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3
62 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3
63 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3
64 THỦ TỤC 3: CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
65 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3
66 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 3
67 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN Xuất bản 3
68 THỦ TỤC 7: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN. Xuất bản 3
69 THỦ TỤC 8: CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU. Xuất bản 3
70 THỦ TỤC 9: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN. Xuất bản 3
71 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI. Xuất bản 3
72 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3
73 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3
74 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY PHÉP CHẾ BẢN, IN, GIA CÔNG SAU IN CHO NƯỚC NGOÀI Xuất bản 3
75 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU Xuất bản 3