Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3376 THỦ TỤC 03: TIẾP NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) ODA/NGO 2
3377 THỦ TỤC 04: TIẾP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) ODA/NGO 2
3378 THỦ TỤC 05: TIẾP NHẬN NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) DƯỚI HÌNH THỨC PHI DỰ ÁN ODA/NGO 2
3379 THỦ TỤC 56: ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Hướng dẫn viên du lịch 2
3380 THỦ TỤC 57: CẤP LẠI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Hướng dẫn viên du lịch 2
3381 THỦ TỤC 54: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ Hướng dẫn viên du lịch 2
3382 THỦ TỤC 55: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA Hướng dẫn viên du lịch 2
3383 THỦ TỤC 6: CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Thủ tục cũ. 2
3384 THỦ TỤC 29: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3385 THỦ TỤC 30: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3386 THỦ TỤC 31: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Thủ tục cũ. 2
3387 THỦ TỤC 32: CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3388 THỦ TỤC 33: NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3389 THỦ TỤC 6: CHẤP THUẬN KHAI THÁC TUYẾN, ĐIỀU CHỈNH TĂNG TẦN SUẤT CHẠY XE TRÊN TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH. Thủ tục bỏ 2
3390 THỦ TỤC 7: CHẤP THUẬN GIẢM TẦN SUẤT CHẠY XE TRÊN TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH. Thủ tục bỏ 2