Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3361 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN An toàn thực phẩm-sct 2
3362 THỦ TỤC 04: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN. An toàn thực phẩm-sct 2
3363 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN. An toàn thực phẩm-sct 2
3364 THỦ TỤC 06: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN An toàn thực phẩm-sct 2
3365 THỦ TỤC 01: ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI THEO HÌNH THỨC MANG TÍNH MAY RỦI TRÊN ĐỊA BÀN MỘT TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG. Xúc tiến thương mại 2
3366 THỦ TỤC 02: ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI/BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THEO HÌNH THỨC MANG TÍNH MAY RỦI THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN 1 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Xúc tiến thương mại 2
3367 THỦ TỤC 03: THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI Xúc tiến thương mại 2
3368 THỦ TỤC 04: XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Xúc tiến thương mại 2
3369 THỦ TỤC 05: XÁC NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM. Xúc tiến thương mại 2
3370 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3371 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3372 THỦ TỤC 03: CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3373 THỦ TỤC 04: CẤP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP LPG VÀO CHAI Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3374 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP LPG. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3375 THỦ TỤC 06: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP LPG Lưu thông hàng hóa trong nước 2