Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3361 THỦ TỤC 54: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3362 THỦ TỤC 55: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM RƯỢU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3363 THỦ TỤC 01: THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI ODA/NGO 2
3364 THỦ TỤC 02: TIẾP NHẬN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) ODA/NGO 2
3365 THỦ TỤC 03: TIẾP NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) ODA/NGO 2
3366 THỦ TỤC 04: TIẾP NHẬN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) ODA/NGO 2
3367 THỦ TỤC 05: TIẾP NHẬN NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (PCPNN) DƯỚI HÌNH THỨC PHI DỰ ÁN ODA/NGO 2
3368 THỦ TỤC 56: ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Hướng dẫn viên du lịch 2
3369 THỦ TỤC 57: CẤP LẠI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Hướng dẫn viên du lịch 2
3370 THỦ TỤC 54: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ Hướng dẫn viên du lịch 2
3371 THỦ TỤC 55: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA Hướng dẫn viên du lịch 2
3372 THỦ TỤC 29: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3373 THỦ TỤC 30: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 3
3374 THỦ TỤC 31: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Thủ tục cũ. 2
3375 THỦ TỤC 32: CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2